Mauricius


Informace

Česká republika nemá na Mauritiu velvyslanectví. Mauritius je v působnosti zastupitelského úřadu v Pretorii v Jihoafrické republice.

Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty mají podobné funkce jako generální konzuláty.
Jsou však vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají diplomatický statut a nejsou zaměstnanci MZV. Zřizování konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky upravuje zvláštní služební předpis. Ve své činnosti se honorární konzulární úředník řídí zejména Statutem honorárního konzulárního úředníka a Instrukcí pro výkon konzulárních funkcí honorárního konzulárního úředníka. Řízení konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem se řídí stejnými pravidly jako řízení generálních konzulátů. Titul "honorární generální konzul" je hodností vyšší úrovně než "honorární konzul", funkce a pravomoci nicméně zůstávají stejné.


Důležité adresy

Honorární konzulát České republiky v Mauricius, Consulate of the Czech Republic (Ambasáda)
Adresa: St. James Court Building, ground floor, St. Denis Street , Port Louis Kontakt: Tel.: 00230/211 9200, 2116 156, 2116 640 Fax: 00230/2115 388 portloouis@embassy.mzv.cz
Dhanylall Anand Jugroo - honorární konzul

Velvyslanectví České republiky v Jihoafrické republiky (Ambasáda)
Adresa: 936 Pretorius Street, Arcadia , Pretoria , 0083 Kontakt: Tel.: 002712/342 3477, 4303 601, 4302 328 Fax: 002712/4302 033 pretoria@embassy.mzv.cz
Mgr. Jaroslav Siro - velvyslanec