Maledivy


Informace

Velká pozornost je věnována rozvoji místních zdrojů. Byla rozjeta akce za zvýšení produkce především prosa a zeleniny. Pokusy pěstovat rýži a pšenici zatím nemají požadovaný úspěch.
Rostlinná výroba: kokosové ořechy, kukuřice, povijnice jedlá
Živočišná výroba: rybolov, chov ovcí, koz a drůbeže.

Využití půdy v % (zdroj z roku.1993):
orná půda: 10 %
trvalé kultury: 0 %
louky a pastviny: 3 %
lesy: 3 %
ostatní: 84 %