Maledivy


Informace

První osídlování souostroví probíhalo pravděpodobně v prvních stoletích před naším letopočtem sinhálským obyvatelstvem migrujícím ze severní části subkontinentu tj. z indického pobřeží nebo Srí Lanky. Obyvatelstvo se s postupem času promísilo s dalšími přistěhovalci přicházejícími z Indie a z různých arabských zemí. V období středověku byly ostrovy navštěvovány kupci až z Maroka, dále pak z přístavů východní Afriky a západní Asie. V té době byli na Maledivy přivezeni afričtí otroci a v 16. až 18. stol. sem přesídlili přistěhovalci z Malajska, kteří byli asimilováni.
Etnické rysy obyvatelstva a základní instituce společnosti se na souostroví měnily jen málo, protože se sultanát vyvíjel v poměrné odloučenosti prakticky až do 20. století. Zejména jižní atoly byly ovlivňovány cizími vlivy jen nepatrně. Obyvatelé tam dodnes připomínají Sinhálce, zatímco obyvatelé střední části souostroví mají již patrné rysy semitské. U obyvatelů severních atolů k nim ještě přibývají rysy drávidské.
Více než 50% obyvatel tvoří populace pod 15 let.

Národy a národnosti: Jižní Indové, Sinhálci, Arabové
Etnické složení: Sinhálci 86 %, Drávidové 11 %, ostatní 3 %