Maledivy


Informace

Maledivy se řadí mezi nejvíce zalidněné země světa. Obyvatelstva na ostrovech rychle přibývá. Průměrný roční přírůstek činí asi 3,5%. V roce 1978 byl počet obyvatel 143 469. V současnosti (r. 2000) je to 301 475. Hustota zalidnění je 832 lidí na km2. Osídlení je nerovnoměrné, pouze na 13 ostrovech žije více jak 1000 obyvatel. Počet mužů trvale převyšuje počet žen: v roce 1972 připadlo na 1000 obyvatel 532 mužů. 40% obyvatelstva činí děti do 15 let a jen 5% je starších 60 let. Více než pětina obyvatelstva žije v maledivské metropoli Malé.
Obyvatelé jsou velmi milí, pohostinní a příjemní lidé, ochotni vždy pomoci. Ale zároveň jsou rezervovaní a kontrolují vždy své emoce. Ženy tu hrají důležitou roli. Mají přístup ke vzdělání i k zaměstnání, hrají důležitou roli v různých komunitách i v samotné rodině. Mladé ženy mají často vysoké posty ve vládě a v řídících funkcích.

Sňatky jsou většinou jednoduché a obyčejné oslavy. Poslední dobou se tu stal oblíbený trend ze západu – svatební recepce s 400 a více hosty. Novomanželé bydlí většinou v domě nevěsty nebo ženicha. Vdané ženě zůstává původní příjmení, aby mohla podnikat pod svým jménem. Počet rozvodů je na Maledivách velmi vysoký, není proto výjimkou, že potkáte místního člověka, který uzavřel sňatek dvakrát nebo třikrát.

Věková struktura:
0-14 let: 46% (muži 71,273/ ženy 67,323 )
15-64 let: 50% (muži 78,598/ženy 75,331)
65 let a více: 3% ( muži 4,666/ ženy 4,284) (2000)

Porodnost: 38,96/1000 obyvatel (2000)
Úmrtnost: 8,32/1000 obyvatel (2000)
Poměr mezi pohlavími:
při narození: 1,05 muž/žena
do 15 let: 1,06 muž/žena
15-64 let: 1,04 muž/žena
65 a více let: 1,09 muž/ žena
obyvatelstvo celkem: 1,05 muž/žena (2000)

Kojenecká úmrtnost: 65,52 mrtvých/1000 živých (2000)

Průměrná délka života:
obyvatelstvo celkem: 62,2 let
muži: 61,05 let
ženy: 63,4 let (2000)