Maledivy


Informace

Ostrovní podmínky života na Maledivách zvyšují význam dopravy a spojů. Až do získání nezávislosti patřily Maledivy k nejizolovanějším zemím světa. Teprve od druhé poloviny šedesátých let se situace začala měnit.
Transfer turistů do hotelu je organizován z letiště prostřednictvím lodě nebo hydroplánem a zajišťuje ji ubytovací zařízení.
Doprava mezi ostrovy funguje prostřednictvím místních lodí – dhoni, motorových člunů a jachet, které fungují buď podle jízdních řádů nebo si je můžete pronajmout. Další možností je využití letadel nebo helikoptér.