Maledivy


Informace

Pokud se budete chtít podívat na některý z nezpřístupněných ostrovů, musíte nejdříve požádat ministerstvo správy atolů - Ministry of Atolls Administration v Male o zvláštní povolení. Poté se také informujte o způsobu registrace po příjezdu na danný ostrov. Pokud tuto cestu uskutečníte z některou z místních kanceláří nebo s hotelem, žádné zvláštní povolení nepotřebujete.

Při příjezdu na ostrov, na kterém není žádný rekreační rezort se musíte nejprve osobně představit šéfovi ostrova - kateeb a také místnímu představenému knězi - gazi. Doporučuje se obléci si sváteční oblečení, jako projev úcty k těmto osobám.
Ochrana životního prostředí
Bílé píščité pláže lesknoucí se na slunci a křišťálové modré laguny poskytují perfektní místo pro dovolenou. Přívaly turistů ale ohrožují překrásnou přírodu a korálové útesy, které lemují všechny ostrovy. V roce 1989 byl vytvořen jakýsi plán na ochranu životního prostředí. To znamená, že korálové doly jsou povoleny pouze na některých místech. Těžba korálů mimo tato místa je přísně zakázána a porušení tohoto zákazu je přísně pokutováno. Je zakázáno prodávat výrobky ze želvoviny, protože želvy jsou na pokraji vyhynutí a jsou chráněným druhem. Hlavní ostrov je ochráněn mořskými stěnami, které ho mají ochraňovat před změnami způsobenými klimatickými podmínkami a stoupáním mořské hladiny. Existuje také projekt na regeneraci ekosystému – takzvaný Million Tree Programme, který založil v roce 1996 prezident maledivské republiky pan Maumoon Abdul Gayoom. Znamená to, že by mělo po celém území být vysazeno milion palmových stromů. Rybolov se smí provádět pouze na základě povolení.
V roce 1997 bylo provedeno v této oblasti mnoho aktivit pod programem „nezávislé Maledivy, čisté Maledivy“. Byl sbírán odpad na všech ostrovech. Mnoho turistických rezortů pěstuje faunu a tak pomáhá zachovávat druhy, které sem patří.


Existuje mnoho případů, kdy obyvatelé zemřeli právě z důvodu požití špatné vody.
V roce 1988 byl dokončen projekt Water Supply and Sanitation Project, v jehož rámci se vybudovalo přes 46 387 metrů vodovodního potrubí a devět čerpacích stanic. Na Male bylo položeno 50 000 metrů potrubí se sedmi čerpadly.
V roce 1995 vláda založila Water and Sewerage Company Ltd., která má nainstalovat nádrže, které budou produkovat 2000 tun vody denně. Díky těmto zvláštním programům má v současnosti přes 86 % obyvatel atolů přístup k pitné vodě, což nebylo samozřejmostí.