Maledivy


Informace

Absolutně zakázáno je dovážet narkotika, zbraně a pornografický materiál. Alkohol nemůžete dovážet bez potřebného povolení. Porušení celních předpisů je přísně sankcionováno.
Co se týče vývozu je zakázáno vyvážet korály a ostatní úlovky z mořského dna, želví krunýře, kůže zvířat a samozřejmě i výrobky ze slonoviny.