Malajsie


Informace

Průmysl má hlavní úlohu v ekonomice. Je velmi rozmanitý, zahrnuje výrobu pneumatik, elektroniky, plastů, textilu a výrobků z kaučuku i dřeva. Někteří odborníci předpovídají, že se Malajsie brzy stane jednou z ekonomických velmocí východní Asie. Rozvíjí se produkce na bázi vysoce vyspělých technologií. Průměrně se podílí 45 % na tvorbě HDP. Obsáhl již všechny základní odvětví. Dominuje výroba spotřební elektrotechniky (zejména radiopřijímačů a televizorů) a počítačové elektroniky, většinou na principu zhodnocení dovážených komponentů a jejich vývozu. Strojírenství montuje automobily, staví lodě a podobně. Domácí suroviny zhodnocuje průmysl potravinářský, textilní, gumárenský, dřevozpracující, hutní. Největším bohatstvím je ropa a zemní plyn těžené v Sarawaku a Sabahu, jejichž export zajišťuje 15 % příjmů. 85 % elektřiny se vyrábí právě spalováním ropy a plynu. Malajsie je stále druhým největším světovým producentem cínu. Těží se také bauxit, rudy mědi, stříbro a minerály vzácných kovů.
Růst zaznamenává také stavebnictví.
Cestovní ruch je rovněž významným zdrojem příjmů. Ročně přijíždí kolem 8 milionů turistů.


Do ČR se z Malajsie dováží elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, elektronky, rentgenky, diody, tranzistory, kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, zařízení k telekomunikaci a záznamu a reprodukce zvuku, rozhlasové přijímače, textilní příze, přírodní kaučuk, polyacetáty, polyetery a epoxidové pryskyřice, hřebíky, šrouby, matice, svorníky a nýty, televizory a příslušenství, elektrické přístroje ke spínání obvodů, odpory, tuky a oleje.