Malajsie


Informace

Malajci jsou z 90 % muslimy, ale zdejší islámské náboženství je umírněnější ve srovnání s dalšími islámskými zeměmi. Číňané jsou buddhisty nebo konfuciány. Mezi Indy na poloostrově je většina hiduistů, ale někteří najdete zde i muslimy a sikhy nebo křesťany.Na Borneu mezi tzv. Protomalajci, tedy původními domorodými kmeny (Dajakové, Dusunové aj.) přežívají animisté, jejichž náboženství je silně spojeno s přírodou deštného pralesa. Islám je státním náboženstvím. Díky evropským kolonizátorům se zde rozšířilo také křesťanství.


Náboženství
muslimové 60,4%
buddhisté 19,2%
křesťané 9,1%
hinduisté 6,3%
konfuciáni, taoisté 2,6%
ostatní 2,4%