Malajsie


Informace

V Malajsii žije v současnosti přes 23,3 miliónu obyvatel, z toho na poloostrovní část připadá 18,7 miliónu a na Borneu žije 4,6 miliónu obyvatel. Jedná se především o Malajce, Číňany, Indy a příslušníky domorodých kmenů.


Počet obyvatel v jednotlivých státech Malajsie
Selangor 4.188.900
Johor 2.740.600
Sabah 2.603.500
Sarawak 2.071.500
Perak 2.051.200
Kedah 1.649.800
Kuala Lumpur 1.379.300
Penang 1.313.400
Kelantan 1.313.000
Pahang 1.288.400
Terengganu 898.800
N. Sembilan 859.900
Malacca 635.800
Perlis 204.500
Labuan 76.100


Hustota (obyvatelé/km čtvereční)
průměr 69 obyvatel
státy na Malajském poloostrově 143 obyvatel
stát Sabah 26 obyvatel
stát Sarawak 16 obyvatel


Rozmístění obyvatel je značně nerovnoměrné, na rozlehlejší Východní Malajsii připadá jen 20 % obyvatel federace (necelých 20 obyvatel na km2), zatímco poloostrovní část vykazuje hustotu zalidnění kolem 140 obyvatel na km2.