Malajsie


Informace

Malajští policisté jsou většinou velmi korektní a zdvořilí a dá se s nimi domluvit anglicky.

policie – tel.: 999