Malajsie


Informace

Z bezpečnostního hlediska patří Malajsie stále k poměrně bezproblémovým zemím v regionu Jihovýchodní Asie. Muslimská Malajsie zůstala i po 11. září 2001 standardní bezpečnou zemí. Malajsijským bezpečnostním složkám se doposud daří vést boj proti skupinám potenciálních teroristů z řad militantních muslimů. Vnitropolitická a bezpečnostní situace v Malajsii je stále klidná. Dle dostupných informací v současné době neexistují žádná omezení pohybu či pobytu pro občany ČR v Malajsii z hlediska bezpečnostního či zdravotního. Předpokládají se pouze zpřísněné vstupní a výstupní kontroly na hranicích včetně kontroly cestovních dokladů.

V posledních letech se situace poněkud zhoršila vlivem předešlé ekonomické krize v Malajsii a vlivem současné hluboké krize v Indonésii. Zejména nelegální přistěhovalci z Indonésie jsou častými aktéry pouličních loupeží.

Zastupitelský úřad České republiky se sídlem v Kuala Lumpur nedávno upozornil české turisty, pobývající v Malajsii, na v poslední době se množící případy okradení.
Scénář krádeže je víceméně identický – jedoucí motocyklisté vytrhnou oběti (zpravidla ženě) při jejím míjení příruční tašku, kabelku apod. s cestovními doklady, finanční hotovostí, letenkami, kreditními kartami apod. a v mžiku zmizí v hustém silničním provozu. Předmětem krádeží jsou také videokamery a fotoaparáty. Žádaným artiklem na místním černém trhu jsou také cestovní pasy turistů. Možnost identifikace či dopadení pachatelů je minimální. Obdobné případy se stávající i na přechodech pro chodce. Věnujte proto zvýšenou pozornost svým zavazadlům při pohybu v exponovaných místech a všímejte si pohybu motocyklistů ve svém bezprostředním okolí. Vyplatí se nosit doklady a peníze v taštičce na krku pod oděvem. Rovněž ošuntělá zavazadla a batohy nepřitahují zloděje tolik jako kabelky luxusního vzhledu.


Doporučujeme dodržování základních bezpečnostních pravidel:
- neukazovat obsah peněženky,
- nenosit veškeré finanční prostředky pouze na jednom místě,
- v nočních hodinách se vyhýbat neosvětleným ulicím,
- využívat bezpečnostních schránek v hotelích,
- neopouštět zavazadla bez dozoru,
- neoblékat se zvlášť draze nebo výstředně,
- nenosit drahé šperky, výrazné náušnice a hodinky,
- nenosit v příručních zavazadlech společně s fotografickým přístrojem nebo kamerou doklady, peníze a karty,
- vyhýbat se tlačenici,
- nedávat se do řeči s cizími lidmi.

Doporučujeme vám pořídit si kopie všech vašich dokladů a uložit je na více různých míst. Jste tak pojištěni, pokud by se vaše doklady ztratily nebo byly ukradeny.
Důležité jsou především: kopie pasu (stačí pouze stránka s fotografií a s údaji o čísle pasu a jeho platnosti), víz, cestovních šeků, cestovního a zdravotního pojištění, řidičského průkazu, osobních kontaktních adres, čísel kreditních karet (včetně čísel k jejich zablokování) a také letenek. Kopie uložte odděleně od vašeho pasu a peněz. Osvědčilo se přidat k nim i určitou menší „pohotovostní“ sumu peněz.

Malajské úřady tvrdě postihují trestné činy spojené s výrobou, pašováním a distribucí narkotik, často jsou ukládány i tresty smrti, takže drogám se rozhodně vyhněte!