Malajsie


Informace

Vízum: NE (turistické do 90 dnů pobytu)

Občané ČR nepotřebují ke vstupu do Malajsie turistická víza, délka pobytu však nesmí přesáhnout 90 dnů. Imigrační úředník udělí do cestovního pasu vstupní razítko opravňující cestovatele k pobytu v Malajsii po dobu 3 měsíců. Je třeba překontrolovat povolenou dobu pobytu ihned po obdržení razítka. Imigrační úředník z neznalosti občas udělí povolení k pobytu na kratší dobu než je sjednáno v dohodě o bezvízovém styku.

Přijíždí-li občan ČR do Malajsie za účelem jakékoli výdělečné činnosti, je nezbytné požádat o povolení a víza velvyslanectví Malajsie ve Vídni, která je akreditována pro ČR.

Při vstupu do Malajsie cestovatel prokazuje na předtištěném formuláři finanční způsobilost. Je povoleno dovážet nebo vyvážet pouze 1000,- MYR na osobu, dovoz zahraniční měny není 10 000,- MYR ve volně směnitelné měně. Nerezidenti musí při příjezdu a odjezdu písemně deklarovat přivážené a odvážené množství volně směnitelné měny.

V Malajsii není zavedena přihlašovací povinnost.

Velvyslanectví Malajsie v ČR
Velvyslanectví Malajsie v Praze
Na Zátorce 30, 160 00 Praha 6
tel.: 234 706 611
fax: 296 326 192
e-mail: mwprague@mwprague.cz
Provozní hodiny úřadu: 08.30 - 13.00 14.00 - 16.30 /Po-Pá/

Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.