Lucembursko


Informace

Vízum: NE ( po dobu 3 měsíců pobytu)

Občané ČR, kteří cestují do Lucemburska, musí mít cestovní pas, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců dobu pobytu.
Existuje bezvízový styk na dobu pobytu do 3 měsíců. Musíte doložit doklady o finanční solventnosti a zajištění pobytu, popřípadě i důvod pobytu. Potřebná výše finančních prostředků se posuzuje individuálně. Může být požadováno předložení zpáteční letenky. Přihlašovací povinnost se musí splnit do 8 dnů ode dne vstupu na území. Ubytovací zařízení provádí povinnost automaticky.

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství
Tržiště 13
118 00 Praha 1
tel: 2-57 181 800
fax: 2-57 532 537
e-mail: info@ambalux.cz
titulář: J.E.p. Pierre-Louis Lorenz


Potřebujete vízum?

Víza do této země naše kancelář nevyřizuje, nebo nejsou pro občany ČR potřeba.