Keňa


Informace

Keňa má relativně dobře rozvinutou průmyslovou základnu a průmysl se podílí na HDP 25%. Avšak špatná infrastruktura (katastrofální stav silnic, železnic i vodních cest), vysoké daně a všudypřítomná korupce utlumují průmyslovou základnu. Největší průmyslové zóny jsou soustředěny v okolí velkých měst, Nairobi, Mombasa a Kisumu.

Nerostné zdroje jsou malé. Těžba je reprezentována fluoritem severně od Nairobi, těžba sody a soli z přírodních ložisek u jezera Magadi. Zlato se těží u Kakamegy a olovo a stříbro u Kinangoni. V Kifili je velký závod na zpracování minerálů.

Hlavními průmyslovými výrobky, které zde vznikají jsou potraviny, nápoje, tabák, chemikálie, deriváty ropy, textilie, kovy, kůže, guma, stavební materiály (především cement) a farmaceutické výrobky.

Velkým poroblémem je nedostatek energie. Zdroje energie jsou v Keni poměrně vzácné a to je také důvod, proč musí být většina energie importována, především ropa ze Saudské Arábie nebo Spojených arabských emirátů. Hlavními energetickými zdroji jsou voda, uhlí a ropa. Největší vodní elektrárny jsou na řece Tana, Turkwel a na jezeře Turkana.