Keňa


Informace

Podle OSN patří Keňa mezi rozvojové země s nízkým příjmem (372 USD). Keňa patří mezi 30 nejchudších zemí světa. Základem keňské ekonomiky je zemědělství, ve kterém pracuje přes 70% obyvatelstva, z 25% se podílí na HDP a také 80% na veškerých exportních příjmech země. Velký význam má cestovní ruch.
Od roku 1993 se vláda snaží rozvíjet liberalizaci a plán ekonomických reforem. S pomocí podpory Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a ostatních sponzorů. K zmírnění ekonomického růstu došlo v letech 1997-1998 především kvůli krizím v zemědělství a turistickém průmyslu ,dnes výroba opět upadá. Největšími ekonomickými problémy jsou v současnosti negativní obchodní bilance (zahraniční dluh byl v roce 2009 20 mld. USD), nedostatek elektrické energie, neefektivní vládní kontroly některých klíčových odvětví, korupce, vysoký přirozený přírůstek a vysoká nezaměstnanost, která v roce 2009 dosáhla 50%. V roce 2009 bylo téměř 60% obyvatelstva zařazeno pod limity chudoby.


Cestovní ruch
Postupně se stává základem keňské ekonomiky a přebírá roli nejdůležitějšího národního odvětví, které přináší mnohem vyšší zisky než vývoz kávy. Díky svému podílu 12% na HDP je třetím nejdůležitějším sektorem produkce. Do Keni přijíždí každoročně kolem 1 milión turistů a počet lůžek v ubytovacích kapacitách činí až 9 miliónů. Nejvyšší představitelé si samozřejmě uvědomují závislost turistického ruchu na místní divočině, a tak jsou vynakládány velké částky na ochranu místního unikátního ekosystému. Týká se to především boje s pytláctvím a ochranou ohrožených druhů. Keňská vláda podporuje také rozvoj infrastruktury hotelů a komunikací.
Turistický sektor je extrémně citlivý na politickou a společenskou nestabilitu. Před několika lety nepřijíždělo do Keni tolik turistů, především kvůli národostním nepokojům, teroristickému útoku na americkou ambasádu v Nairobi a rostoucí kriminalitě ve větších městech a v turistických oblastech. Po roce 1999 byl však opět zaznamenán rostoucí příliv turistů, které láká nádherná divoká příroda Keni a trvá až do dnes.