Keňa


Informace

Keňa je pluralitní stát s vládnoucí stranou KANU. Hlavními opozičními stranami jsou National Democratic Party (NDP), Democratic Party (DP) a FORD- Kenya. Systém vlády můžeme rozdělit do třech složek: výkonná moc, která je representována prezidentem, zákonodárnou moc, která je representována jednokomorovým shromážděním složeným z 210 členů, generálního prokurátora a 12 členů, kteří jsou navrhováni hlavními politickými stranami v parlamentu úměrně podle počtu získaných křesel. Třetí složkou je soudní moc. Před volbami v roce 1992 bylo odsouhlaseno, že příští prezident bude moci zůstat ve své funkci pouze dvakrát po sobě. Funkční období prezidenta je 5 let. Ve volbách 1992 byl zvolen prezidentem Emilio Mwai Kibaki.
Soudní moc byla až do roku 1987 nezávislá na vládním tlaku a mohla si svobodně vykládat jak ústavu, tak zákony přijaté zákonodárným shromážděním.V tomto roce však parlament urychleně schválil návrh zákona, který dával prezidentovi právo odvolat soudce bez udání důvodu. Toto nepopulární opatření nebylo do dnešní doby zrušeno.
I když byla v roce 1991 díky vnějším a vnitřním tlakům uznána liberalizace vládního systému, tak i dnes jsou problémy s volbami. Kandidáti jsou běžně obviňováni za zmanipulování voleb, bohužel ne pouze voliči, ale také nezávislými komisaři .


Keňská vlajka
Tři větší, stejně široké barvy černé, červené a zelené jsou odděleny užšími bílými proužky. Uprostřed je válečný štít a 2 bílá uprostřed překřížená kopí. Černá barva symbolizuje lid této země, červená krev prolitou v bojích o nezávislost a zelená symbolizuje úrodnost země. Bílé proužky jsou symbolem míru. Válečníkův štít symbolizuje keňskou hrdost a keňské tradice.
Zajímavé odkazy

Keňská vlajka a slova hymny