Keňa


Informace

Keňa se potýká s ekonomickými problémy, které se odrážejí i ve všech dalších sférách.
Největšími ekonomickými problémy jsou v součastnosti negativní obchodní bilance (zahraniční dluh byl v roce 2009 28 miliard USD), nedostatek elektrické energie, neefektivní vládní kontroly některých klíčových odvětví, korupce, vysoký přirozený přírůstek a vysoká nezaměstnanost, která v roce 2009 dosáhla 50%. V roce 2009 bylo téměř 60% obyvatelstva zařazeno pod limity chudoby.
V důsledku rozpadu tradičních komunit se mnoho lidí snažilo získat lepší podmínky k životu. To vedlo k stěhování v obrovském měřítku do městských oblastí. Mnoho lidí přichází téměř bez ničeho a jsou pak nuceni žít v přelidněných chatrčových městečkách. Téměř 60% obyvatel Nairobi žije v takovýchto podmínkách. Většina z nich má jen malou naději najít stálé zaměstnání s přijatelným platem, který by jim umožnil tyto slumy opustit.
Konflikty v jižním Sudánu, jižní Etiopiii a Somálsku vedly také k masivnímu přílivu uprchlíků do Keni. V severní Keni, především okolo Lokichokio, byly založeny velké uprchlické tábory a mnoho uprchlíků postupovalo i směrem na jih do Central Highlands, Nairobi, Mombasy a v menší míře také na pobřeží. Keňa je na africké podmínky relativně stabilní země s turistickým ruchem, který dává příležitostí získat zdroj obživy od turistů.


Školství
V Keni není školství bezplatné a za vzdělávání se musí platit. Na středních školách je školné dražší než na základních a boj o místa je opravdu tvrdý. Základní školu navštěvuje 65% všech dětí, zatímco do téměř 2500 středních škol chodí přes 700 000 studentů. Školní docházka není povinná.
V zemi jsou čtyři university s celkovým počtem zapsaných studentů 35 000: University of Nairobi (založena v roce 1956) a Kenyatta University (1972), obě v Nairobi; Egerton University (1939) v Nakuru a Moi University (1984) v Eldoret.
Okolo 75 % obyvatelstva je gramotných.