Keňa


Informace

Většina Keňanů žijících ve vnitrozemí jsou křesťané. Na východním pobřeží převládá islám. Muslimové tvoří asi 30 % celkové populace. Ve vzdálenějších oblastech můžeme najít směsice křesťanů, muslimů a těch, kteří se přiklánějí k tradičnímu náboženství.

Křesťanství
Díky intenzivní misionářské činnosti od dob kolonizace až po současnost je v Keni zastoupeno téměř každé křesťanské vyznání (luteráni, katolíci atd.). Úspěchu dosáhli křesťanství především díky spojení víry, medicíny a vzdělávání.
V Keni existuje také mnoho křesťanských církví a sekt, které se od sebe liší. Při návštěvě Keni určitě navštívte místní kostely.

Islám
Většina muslimů v Keni patří k sunnitské větvi islámu, která je poměrně tolerantní. Právě tato skupina sem přivádí bohaté zahraniční investory ze Saudské Arábie, kteří financují především nemocniční a vzdělávací zařízení. Toto náboženství se v současné době v Keni nejvíce rozrůstá.
Pouze menší část muslimů se hlásí k větvi Shi’ia a mnoho z nich najdeme v asijské komunitě. Šíjité přicházeli po staletí do východní Afriky z celého islámského světa, částečně aby unikli pronásledování, ale hlavně z obchodních důvodů. V asijské komunitě jsou zástupci prakticky všech šíjitských sekt. Nejvlivnější z nich jsou členové sekty Aga Khan’s Ismaili, která má velký vliv v keňské obchodní sféře. Tato skupina reprezentuje velmi liberální křídlo islámu, ženy se mohou vzdělávat a působit i v oblasti obchodu.

Hinduismus
Ve větších městech můžeme najít také velké množství hinduistických chrámů.V Keni existuje několik desítek různých hinduistických sekt, které jsou také poměrně ekonomicky významné.

Domorodé náboženství
Přes působení křesťanských misionářů se v Keni stále udržují tradiční náboženství založená na uctívání vlastích bohů, se kterými se komunikuje prostřednictvím zemřelých předků. Tato náboženství se zachovávají především v odlehlých oblastech mezi pasteveckými kmeny, např. Masaji a kmeny zabývajími se lovem a sběrem plodin.