Keňa


Informace

Keňa V Keňské republice žije přibližně 36 miliónů obyvatel. Populace je téměř výhradně tvořena Afričany, ale také několika významnými menšinami – Asiaté (80,000), Arabové (40,000), Evropané (40,000).
Roční přírůstek obyvatelstva se pohybuje okolo 2,8 % a patří k nejvyšším na světě. Většina lidí zde žije v podmínkách, ve kterých vzdělání, ekonomické zabezpečení a plánované rodičovství nemají své místo.
Průměrná délka života v Keni je 48 let. 45% populace má přístup k čisté pitné vodě a 23 % k základní zdravotnické péči. Již 7% populace bylo postiženo virem HIV. Dětská úmrtnost je 57 na 1000 porodů (přibližně o polovinu nižší než v roce 1970) a 42 % populace je pod 15 let. V městských oblastech žije 33 % Keňanů. Gramotnost je celkově asi 78%.
Všichni lidé, kteří zde dnes žijí, jsou produktem různých migračních vln, které probíhaly a stále ještě probíhají.
Jako první se na území Keni objevili lovci – sběrači. Byly to převážně kmeny patřící do jazykové skupiny Cushitic, kteří přišli z Etiopie na dnešní územi Tanzánie na počátku našeho letopočtu. Ti byli pak vytlačeny skupinami Bathu a Nilskými národy. Bylo zjištěno, že přibližně v roce 6 000 před n. l. se kmeny lovců sběračů začaly přeorientovávat na pěstování plodin. Okolo roku 1 000 se tedy zemědělství a pastevectví stalo hlavním způsobem obživy. Lovci – sběrači byli vytlačeni do okrajových oblastí.
Skupině Cushitic se podařilo odrazit nájezdy jiných kmenů a dnes její potomci obývají severní a východní část Keni. V roce 500 našeho letopočtu osídlili území mezi jezerem Turkana a pobřežím předci kmenů Jabarti, Boni a Somalis, kteří chovali především velbloudy. Kmen Galla přišel z Etiopie v několika migračních vlnách a u řeky Juba se objevil v polovině 16. století.