Izrael


Informace

Průmysl se podílí na tvorbě HDP asi 18% a zhruba stejné procento pracovníků v něm pracuje. Izraelský zpracovatelský průmysl prošel v posledních letech zásadní restrukturalizací od tradičních oborů směrem k odvětvím s vysokou mírou přidané hodnoty. Rok 2001 jakoby tento trend s ohledem na výše uvedené faktory zastavil, zvláště v případě informačních technologiích a telekomunikací.
O vyspělosti izraelského průmyslu svědčí, že dnes zaujímá světové vedoucí postavení v následujících oborech:
- digitální formy tisku
- geneticky pěstovaná plemena a rostliny křížením
- broušení diamantů (každý třetí nově broušený diamant pochází z Izraele)
Hlavní slovo má elektrotechnický a elektronický průmysl, který se na výrobě podílí necelou pětinou, dále strojírenství a kovovýroba 17% a chemický, gumárenský a plastikářský průmysl jako celek asi 15%. Velké uznání si získala izraelská textilní výroba a oděvní a kožedělný průmysl (7%). Zahraničně-politická situace, stejně jako vysoký stupeň vzdělanosti obyvatel, se promítají v tom, že dnes Izrael patří k největším výrobcům a vývozcům zbraní. Nerostné bohatství Izraele je omezené. Hlavním produktem těžebního průmyslu jsou fosfáty, draselné,hořečnaté a bromové soli, které se získávají z Mrtvého moře, dále pak sádra a stavební kámen. Nejsou známa naleziště ropy, ale ve středomořském šelfu poblíž Haify a v blízkosti pásma Gazy jsou zjištěny určité zásoby zemního plynu. Stavebnictví, které z při 5% podílu na HDP zaměstnává stejné procento obyvatelstva, bylo rovněž poznamenáno v poslední době recesí. Ve světě má velmi dobrou pověst izraelská kosmetika a léčební výrobky a procedury např. na ošetřování kůže, což souvisí s využíváním Mrtvého moře.
Obchodní spolupráce s Českou republikou
Datuje se smluvně od r. 1991. Od té doby byla podepsána řada dohod jako o obchodní spolupráci, o zamezení dvojího zdanění, o vzájemné podpoře a ochraně investic apod.
V r. 2001 vzájemný obchodní obrat dosáhl výše 74 mil.USD a oproti r. 1997 se zvýšil více jak dvojnásobně. V r. 2001 bylo poprvé zaznamenáno aktivní saldo v prospěch ČR zásluhou zvýšeného exportu, o který se zasloužil především nárust ve vývozu automobilů. Dalšími významnými vývozními položkami jsou různé průmyslové výrobky, hutní výrobky a chemikálie. Významně se také zvýšil export televizorů.
V dovozu z Izraele převládají rovněž různé stroje a zařízení, především z oboru telekomunikační techniky, dále výrobky kovoprůmyslu a chemikálie.
Izraelské firmy v poslední době aktivně vstupují na náš trh významnějšími investicemi ve stavebnictví, stavbě silnic atd.