Izrael


Informace

V prosinci 2001 počet obyvatel Izraele dosáhl 6,51 mil. při hustotě 288 obyvatel na km2. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva nad 15 let představoval 54,3%. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva v r. 2001 byl 2,3%. Vyšší přirozený přírůstek arabského obyvatelstva se zatím vyrovnává židovskou imigrací, ale tendence demografického vývoje v neprospěch židovské populace vzbuzuje obavy z ohrožení židovského charakteru státu.
28,6% obyvatel je ve věku do 14 let, 61,7% ve věku od 15 do 64 let a 9,7% nad 65 let.
Očekávaný věk mužů činí 76,6 let, u žen 80,4 let. V židovské populaci jsou ukazatelé trochu vyšší tj. 77,1 respektive 80,7 let.
Průměrná gramotnost dosahuje 96%, u mužů 98% a u žen 94%.
Při založení státu v roce 1948 měl Izrael asi 650.000 obyvatel, které (nebo jejich rodiče) do Palestiny přivedly politické ideje sionismu. Valná většina jich přišla v letech 1882 až 1948 v šesti velkých přistěhovaleckých vlnách – ještě v polovině 19. století žilo ve Svaté zemi jen necelých 10.000 Židů, většina z nich v Jeruzalémě. K největšímu přílivu přistěhovalců došlo krátce po založení státu. V prvních třech letech, do roku 1951, se do Izraele přistěhovalo přes 700.000 Židů z celého světa. V následujících desetiletích následoval další milion Židů a počátkem devadesátých let, po pádu železné opony, to bylo dalších 800.000 Židů převážně z bývalého Sovětského svazu. Dnes však již tvoří přes polovinu obyvatel tzv. „sabras“ tedy lidé narození v Izraeli. Po přijetí izraelského „zákona o návratu“ má každý Žid právo na návrat do Izraele.
Pozn. Podle posledních statistik roste populace Arabů na území Izraele a v palestinských územích výrazně rychleji než židovská populace. Předpokládá se, že v roce 2020 zde bude více Arabů než Židů. Prvních by v té době mělo být okolo 7,6 milionu, druhých o 1,3 milionu méně. Příslušníků židovského národa je v současné době na celém světě 12,8 milionu, z toho
v Izraeli 5 milionů. Židovská komunita v USA má přitom o půl milionu více příslušníků než je počet Židů v Izraeli.