Izrael


Informace

Význam některých výrazů, hlavně židovských
beit knesset - synagoga
beth midrash - židovská studovna
Genesis - Kniha původu, první kniha Starého zákona, která popisuje stvoření světa, člověka, prvotní hřích, životy praotců Abraháma atd.
Eretz Yisra´el - stát Izrael
Exodus - druhá kniha Starého zákona, ve které je popsáno vyvedení Židů z egyptského otroctví Mojžíšem
HaGanah- doslova obrana, židovská pozemní armáda během britského mandátu, předchůdce dnešních obranných sil
Halacha - židovské právo
Haredi (Haredim) - ultraortodoxní Žid (Židé)
Hasid (Hasidim) - člen ultraortodoxního (Haredi) hnutí s tendencemi k mysticismu
kabala - židovská mystika
kashrut - židovské dietní předpisy (košer)
kibuc - komunita osadníků řízená společně svými členy
kippa - pokrývka hlavy, kterou nosí věřící židé – jarmulka
knesiya - kostel
košer - jídlo připravené podle židovských předpisů
menorah - sedmiramenný svícen, nyní oficiální symbol státu Izrael
micva - náboženské povinnosti, přikázání
mošav - družstvo se smíšeným způsobem hospodaření (soukromě a kolektivně)
sabra - doslova opuncie, název pro rodilého Izraelce
settler - anglicky osadník na okupovaných územích, hebrejsky mitnachel
Shabbat (šabat) - židovská sobota držená od pátečního podvečera až do hodiny po západu slunce v sobotu
šekel - izraelská peněžní jednotka
šoa - hebrejsky zničení, řecky holocaust, vyvraždění 6 mil. Židy nacisty
talmud - hebrejské učení, rozsáhlý soubor tradičního učení judaismu nejvýznamnější po Toře
Tora - prvních 5 Mojžíšových knih Starého zákona

Význam některých arabských výrazů
abu - otec
feláh - rolník, farmář
haj (hadž) - muslimská pouť do Mekky
Hamas - militantní muslimská organizace usilující o vytvoření islámského státu na území celé Palestiny před rokem 1948
Hizbolláh - doslova Boží strana, Iránem podporovaná šítská gerila hlavně v Jižním Libanonu
Intifada - doslova “setřesení”, palestinské povstání proti izraelským autoritám na okupovaných územích, které začalo koncem r.1987
Islam - doslova dobrovolné podřízení se Boží vůli (Aláha), náboženství Palestinců
korán - svatá kniha muslimů
masjid (masdžid) - mešita
minaret - věžička mešity
muezin - kdo svolává z minaretu k modlitbě
PLO - Palestinská Organizace Osvobození (Palestine Liberation Organization)
šária - muslimské právo
wadi - bezvodé údolí říčního koryta