Izrael


Informace

Zvláště ortodoxní Židé jsou choulostiví na dodržování zaběhaných pravidel při židovských svátcích. Proto zvláště v sobotu je třeba se obezřetně pohybovat v religiozních čtvrtích jako je Mea´Shearim v Jeruzalémě. Obecně vůbec není vhodné si sjednávat schůzky (s Izraelci) na páteční odpoledne a večer a na sobotu. Neděle je už normální pracovní den. Pokud chcete do země přivézt nějaký dárek, tak v případě potravin je vhodné věnovat pozornost tomu zdali splňuje košer požadavky. Pokud se jedná o Araby, totéž platí o alkoholu. Při návštěvě restaurace s izraelským partnerem nebo přáteli je vhodné na něm nechat výběr restaurace.
Při návštěvách v oblastech jak uvedeno nahoře tj. nábožensky nebo etnicky vyhraněných, je třeba dodržovat místně platná pravidla a zvyklosti pro oblékání, chování apod. např. nejezdit během soboty autem do ortodoxních čtvrtí.
Jestliže se chystáte do Izraele, připravte se na to, že mentalita zdejších lidí je unikátní a naprosto jiná než kdekoliv jinde na světě. Tyto odlišnosti budete pozorovat kdekoliv, na ulicích, na silnicích, ve frontách, v obchodech a tak buďte připraveni.
Na silnicích: Izraelci jsou při řízení velmi netrpěliví. Překračují rychlostní limity, předjíždějí v zatáčkách, jsou velmi rozhořčení, když Vaše jízda nedosahuje kvality Formule 1.
Fronty: před vámi mohou stát jen další tři lidé a přesto si už 5 dalsích rezervuje své misto ve frontě. Než na ně přijde řada ve vaší frontě oběhají si další nákupy.
V obchodech: Izraelci smouvají téměř všude, dokonce i když si jdou vyřizovat hypotéku na dům. To však neznamená, že byste měli následovat jejich příkladu. U každého obchodu jsou již nedílnou součástí ochranky.
Oblékání: Izraelci se oblékají uvolněné. Velmi málo zde potkáte muže ustrojené v oblecích a kravatě a to dokonce i ve vysokých funkcích. Není však zdvořilé, dokonce i ve velmi horkém dni svlékat si košili.
Věční optimisté: nevyruší je každá maličkost. Heslo „ye-hi-eh beseder“ – všechno se nějak vyřeší, je národním sloganem a mnoho lidé tomu také věří.
Novinky: Izraelci jsou žhaví po novinkách – každou hodinu poslouchají rádio a pídí se po nových zprávách. Je proto prapodivné, že Izrael nemá žádnou 24 hodinovou zpravodajskou televizi.

Oblečení Židů
Oblečení
Když přijedete do Izraele, tak zvláště v Jeruzalémě potkáte dost Židů v jejich specifickém tradičním oblečení. Jedná se o ortodoxní Židy – chasidisty, kteří dodržují a lpí na tradicích. Poznají se podle typických černých klobouků, dlouhých černých kabátů, bezvázankových bílých košil, vousů a typicky upravených vlasů s tzv. pejzy ( po obou stranách hlavy do pramínků svázaných vlasů). Ženy se tak výrazně neodlišují, ale jejich snahou je zakrýt celé tělo tak, aby nebylo vidět ani kousek holého těla. Po svatbě také obvykle nosí pokrývku hlavy, ať už je to klobouk, šála, šátek, pokrývka připomíná někdy ortodoxní muslimky v čádoru. Hojně se také nosí paruka, mnohdy z původních vlasů.
Při ranní motlibě si ortodoxní Židé oblékají tallit, jakési modlitební rouno. V jeho čtyřech rozích jsou symbolické třapce tzitzit jak předepisuje Tora. Oděv chasidistů kopíruje oblečení křesťanských šlechticů z 15. století a má je odlišovat od ostatních Židů nebo jinověrců. Moderní ortodoxní Židé však od tradičního oblečení již odstupují, ale přikázání víry dodržují. Pro věřícího Žida je typické nošení jarmulky, symbolické pokrývky hlavy, která se nazývá kippa. Neexistuje žádný předpis pro její rozměr, barvu apod. Její nošení je tradicí a ne přikázáním. Neortodoxní Židé, kteří se neztotožňují s ortodoxním pohledem na svět, jednoduše jarmulku nenosí. U Zdi nářků v Jeruzalémě je však možno vidět řadu turistů, kteří si příležitostní jarmulku, např. z papíru, kterou v místě dostanete zdarma, posadí na hlavu víceméně ze sympatií.