Indie


Informace

V Indii lze nalézt zhruba 16 hlavních typů lesa.Tropické deštné lesy se nacházejí na Andamanských a Nikobarských ostrovech, v západním Ghátu (pod Bombají v podélném pruhu na jih při pobřeží) a v Asamu. Roztroušené zbytky je možno nalézt i v Orise. Z komerčních důvodů byly značné plochy lesů vykáceny a jejich dnešní podíl se udává oficiálně jako 19% ale ve skutečnosti se blíží více neoficiálním 12%. Od získání nezávislosti přišlaIndie o lesy rovnající se ploše státu Punjab. Vládní opatření proti plundrování lesů však narážejí na zásadní problém získávání palivového dřeva, jehož obstarání je existenční záležitostí indického venkova. Jako palivo se na venkově hojně využívá i usušené kravské lejno a při projíždění venkovem se běžně setkáváme s hliněnými domky oblepenými lejneny, které se takto suší.
Pro zpracování je ceněno tzv. růžové a týkové dřevo. Ze santalového dřeva vyznačujícího se typickou vůní se vyrábějí hojně suvenýry. Oblast Himalájí je bohatá na alpskou květenu a na úrovni hranice sněhu nalézáme sasanky, protěž a hořce. Na úpatí hor zavlažovaných monzuny, v oblasti vždy zelené vegetace, roste skořicovník, ořechovník, bříza a švestka. Zdejší subtropické vegetaci se říká terai. Himaláje jsou také domovem rododendronů, které v době květu vytvářejí působivé pestrobarevné koberce. V pouštních oblastech se daří akáciím. Pro jih jsou typické mangrovníkové porosty a palmové háje.
V západní části Ganžské nížiny se rozprostírají savany, které však byly z velké části přeměněny na ornou půdu. Po toku Gangy, směrem k východu, ustupuje suchomilná vegetace akácií, eukalyptů a některých palem ostrůvkům tropického opadavého lesa.
Skoro ve všech indických lesích se hojně vyskytuje bambus, který místy vytváří nepropustné porosty džunglí. Nejrozsáhlejší džungle se zachovaly při úpatí Himaláje a na pobřežních svazích Západního Ghátu.V pobřežních nížinách poloostrova byly lesy většinou vykáceny a získaná půda proměněna v rýžoviště a v kultury jiných zemědělských plodin.
Léčivé rostliny – Když bratr Ramy ležel smrtelně zraněn v Lance, v sídle boha zla Ravany, jeho loajální zástupce Hanuman (opičí bůh) se vypravil na svatou horu v Himalájích pro byliny, které by mu zachránily život. Když tam dorazil, nemohl se rozhodnout, kterou bylinu utrhnout, bylo jich tam tolik. Proto nadzvedl celou horu a přenesl ji do Lanky. Na cestě do Lanky odpadávaly kousky hory na území dnešního západního Ghátu v jižní Indii. Tolik praví pověst o tom, jak rostliny a byliny používané v tradiční ayurvedské medicíně začaly růst v jižní Indii. Celkem asi 2000 druhů léčivých rostlin je popsáno v této souvislosti a alespoň 500 jich z toho nachází praktické využití. Z toho 90% jich roste divoce a obvykle je sbírají Adivasisové, příslušníci divokých kmenů (v Indii jich je asi 50 mil.), ale řada jich je na pokraji vyhynutí.To se týká např. byliny Rauwolfia serpentina, léčící vysoký tlak, která se nachází právě jen v Indii. Poptávka po ní výrazně převyšuje nabídku.