Indie


Informace

V r.1991 Indie po 40 letech opustila cestu centrálního plánování v ekonomice. Od nezávislosti její vlády uskutečňovaly vysoce ochranářskou politiku v relaci k zahraničním trhu a podíl Indie na světovém obchodu klesl v těchto letech z původních 2% v r.1950 na 0,5% v r.1990. Reformy v ekonomice si vyžádaly v letech 1993 až 1996 prudký nárust soukromých investic, který podpořil růst exportu a importu až o 20%, a tím se začala snižovat role státního sektoru v řadě odvětví, mezi jinými i v těžkém průmyslu, bankovnictví, telekomunikacích a stavebnictví. Hlavními exportními artikly jsou výrobky uměleckých řemesel, jutové výrobky, bavlněné tkaniny, oděvy, obilniny, čaj, drahé kameny a šperky, koření a dopravní zařízení. Podíl uměleckých řemesel na vývozu činí cca 20% , podíl textilních výrobků 16 % a zemědělských výrobků 14%. Ve vývozu se v posledních letech prosazují elektronické komponenty pro počítače. Dováží se hlavně ropa a její deriváty a stroje. Hodnota HDP na obyvatele je kolem 350 USD, tj., nižší než v Pakistánu (450 USD), ale vyšší než v Bangladéši (270 USD). Míra inflace v letech 1991 až 1993 klesla z 13,5 na 7,4%, ale v r. 1994 se zase vyšplhala přes 10%. Počet lidí bez práce dosahuje cca 100 milionů, zejména na venkově. Z reforem získávaly především střední vrstvy, zatímco chudé obyvatelstvo trpělo rostoucími cenami vzhledem ke zrušení dotací na potraviny. Politické strany mimo Kongres mohly dosahovat před r.2000 úspěchu především proto, že slibovaly snížení cen rýže.
Bilance obchodu mezi Indií a ČR je v posledních letech stále ve znamení záporného salda pro ČR, s výjimkou roku 2000, kdy jsme vzhledem k našim dodávkám v energetickém sektoru dosáhli plusové bilance cca 3 miliony USD. V r.2001 činil vývoz z ČR do Indie 68 milionů USD a dovoz 86 milionů USD, tedy vykazoval záporné saldo 18 milionů USD.
Hlavními vývozními položkami do Indie jsou strojírenské výrobky, jako díly pro montáž vozů Tatra, obráběcí stroje, polygrafické stroje, zařízení a díly pro energetiku, ložiska, náhradní díly a komponenty pro obranný průmysl, regulační a ovládací technika atd. Z nestrojírenských položek se jedná zejména o plastické hmoty, optická vlákna, fotomateriály, skleněné a papírové výrobky.
Hlavními dovozními položkami z Indie do ČR jsou suroviny, polotovary, bavlněná příze, kůže, kožedělné výrobky, rukodělné výrobky, léčiva, chemikálie, zemědělské plodiny, jako káva, čaj, koření, tabák, bavlna atd.
Celkově je možno říci, že Indie skýtá značné možnosti pro vývoz čs. strojírenské produkce. Tato možnost však v řadě případů naráží na to, že Indie uplatňuje ochranářskou dovozní politiku, žádá často nevýhodné zapojení místního průmyslu do dodávek a montáží atd. Navíc dodávky větších celků vyžadují zajištěné financování, které je v českých podmínkách obtížné zajistit. Perspektivně se vyjednává o montování aut Škoda v Indii a jako nadějné se jeví dodávky pro modernizaci indické armády.