Indie


Informace

Kasty – (odkaz viz 1221). Jakkoli dle ústavy jsou si všechny kasty rovnocenné a jejich význam se snižuje, systém kasty významně ovlivňuje život každého hinduisty. Relace mezi kastou a sociálním a politickým zařazením každého hinduisty zůstává silná. Napětí mezi horními kastami a tzv. určenými kastami (Scheduled Castes), což je vlastně název pro nejnižší vrstvy chudého obyvatelstva stojícího mimo kasty (5.kasta, nedotknutelní), někdy vybuchuje v násilnosti.
Proto vláda experimentuje a postavení druhé skupiny se snaží vylepšit tím, že pro ni rezervuje více pracovních míst( až 60% ), což naráží na nesouhlas vyšších tříd.
Ženy ve společnosti – navzdory pokroku jejich postavení zůstává složité, a to někdy začíná už před narozením, protože mužský potomek bývá víc žádoucí. Kliniky určující sex před narozením jsou sice zakázány, ale ilegální potraty probíhají dál. Narození děvčete je někdy považováno za přítěž, protože děvčata po svatbě rodinu opouštějí a také se musí počítat s věnem. Chlapci tradičně zůstávají v domě otce i po svatbě a starají se o staré rodiče.
Svatba se většinou aranžuje tak,že partneři jsou vybíráni v rámci komunity. Používá se např.horoskopu a věno je podstatnou záležitostí. Svatby bývají velice nákladnou záležitostí a padnou na ně i celoživotní úspory. Na rozvody a další svatbu se dívá nevraživě, na venkově je to prakticky nemyslitelné. Na venkově je normální, že dívce je určen muž, kterého nikdy předtím neviděla. V domě svého muže pak většinou nemá žádná vlastnická práva a její postavení je trochu lepší než postavení otroka. Ve městech, už ve středních vrstvách, je situace ženy podstatně lepší, nemluvě o horních vrstvách.
Kdysi existoval rituál (sati), že žena musela následovat svého muže po jeho smrti, nejlépe na společnou pohřební hranici. Pak se stala sati tj., bohyní v očích komunity. Tento rituál byl v r.1987 zakázán.
Kontrola porodnosti – je zatím ve druhé a perspektivně nejlidnatější zemi světa velmi aktuálním problémem. Zaváděním této kontroly byly např. v 70letech pověřeny „sterilizační
čety“, které se na venkově někdy stávaly postrachem vesničanů. Za sterilizaci bylo odměnou např.radio. Věci mezitím pokročily a dnes se odhaduje, že cca 46% párů už používá
antikoncepci. Průměrná míra porodnosti v letech 1975-1994 klesla z 4,5 na 3,6. Přesto měla Indie s přírůstkem 20 mil.obyvatel ročně v polovině 90.let nejvyšší podíl na růstu světové populace.
Vzdělanost – podle ústavy je vzdělání do 14 let povinné a bezplatné pro všechny. V r.1991 dosáhla gramotnost 52% proti 18% v r.1951. Z toho byla gramotnost u mužů 64% a u žen 39%. Na prvním místě byla Kerala s celkovou gramotností 89% a na posledním Bihár s 38%.
Zdravotnictví – bohužel prostředky na zdravotnictví a rozvoj venkova jsou ve srovnání s rozpočtem na obranu nepatrné. Nejen města, ale i venkov se potýkají s nedostatkem hygieny a i ve městech je aktuální zvýšit funkčnost kanalizace, odvozu odpadků a zlepšení kvality vody.