Indie


Informace

V 21. století, možná už v některé z prvních dekád, Indie předstihne v počtu obyvatel Čínu a stane se nejlidnatější zemí světa. Někdy v roce 2001 překročila Indie miliardu obyvatel a míra růstu 2% ročně je na tak lidnatou zemi stále relativně vysoká, i když se bude snižovat. Počet obyvatel v Indii během 20.století vzrostl čtyřikrát, v r.1900 měla Indie zhruba 240 mil.obyvatel. Adekvátně vzrostla hustota obyvatelstva , ze 77 na dnešních 273. Poměr žen vůči mužům se v průběhu 20.století snížil na současných 930 na 1000 mužů z 972 v r.1900. Světová statistika v jiných státech, zvláště vyspělých, ukazuje opačná čísla, většinou větší počet žen než mužů. V případě Indie je např.možno se domnívat, že kromě jiných faktorů je to dáno i zvláštním postavením ženy v této společnosti. Předsudky a předpojatostí, děděnými z pokolení na pokolení. Konkrétně tím, že vítanějším potomkem zůstává chlapec?
Lidé v Indii nejsou zdaleka homogenní skupinou, nejen z hlediska tradic, zvyklostí, náboženství, ale i svojí podobou. Zkušenější oko na první pohled rozezná menší Bengálce od vyšších obyvatel světlejší pleti ze středních a severních oblastí anebo Kašmíru, kde lidé na sebe jasně berou podobu obyvatel střední Asie. V Ladakhu se více podobají Tibeťanům, a to zejména platí o Sikkimu a Himachal Pradeshi. Naproti tomu Tamilové na jihu mají výrazně tmavou pleť a v Kerale člověk může mít někdy pocit, že se ocitl někde v Africe. Více než 50 milionů lidí ještě patří ke kmenovým společenstvím. Říká se jim Adivadové (Adivasis). Jedná se o potomky původních obyvatel, žijících na území dnešní Indie před příchodem védických Arijců a jižních Dravidů. Po tisíciletí žili nerušeně v horách a v zalesněných oblastech a mluví původním nářečím nesrozumitelným dnešním hindům i muslimům.V posledních 50 letech však byli zbaveni své půdy a donuceni se živit jako zbídačení námezdní pracovníci. Pouze v extrémních podmínkách severovýchodního Arunachal Pradeshe si zachovali ve zbytcích svůj původní způsob života a zvyky.
Navzdory mnoha velkým městům a rostoucím průmyslovým aglomeracím zůstává zatím pro Indii více typickým život na venkově, kde žije 74% obyvatel. Střední délka života, podobně jako jinde ve světě, se zvyšuje. Zatímco v r.1950 byla u mužů 32 a žen 31 let, v r.1996 stoupla na 62 respektive 64 let. Zvýšení životní úrovně bylo a zůstává hlavním úkolem všech vlád od získání nezávislosti. Chudoba však je všudypřítomná a HDP na obyvatele je v současné době na úrovni 350 USD. V souladu s pokračující urbanizací je v Indii celkem 23 měst s více než
1 milionem obyvatel. Pestrost obyvatel a světová jedinečnost vynikne pak zejména při zamyšlení nad náboženskou, národnostní a jazykovou problematikou.