Indie


Informace

S výjimkou Himalájí má celá Indie horké tropické podnebí. Horská hradba Himalájí zabraňuje v zimě pronikání studených mas z nitra Asie, takže Indoganžská nížina a severní část plošiny Dekan mají průměrnou teplotu o 3-5 C vyšší, než kterékoliv oblasti na zeměkouli ležící ve stejných zeměpisných šířkách. Indie leží z největší části v pásmu rovníkových
monzunů. V zimním období (prosinec – únor) se vlivem pronikavějšího ochlazování souše vytváří nad pevninou oblast tlaku, který je vyšší než nad oceánem a vzduch proudí ze souše k oceánu jako tzv. zimní monzun, který je suchý a má severovýchodní směr. Průměrná lednová teplota v nížině Gangy je v tomto období 15 – 19 C, ve střední a jižní části kolem 22 – 26 0C. V severních horských oblastech jsou teploty kolem bodu mrazu a srážky padají ve formě sněhu. Jinde se sněhová pokrývka nevyskytuje. V tomto období je srážek již málo a stromy začínají ztrácet listí. V březnu a dubnu se vyrovnává atmosferický tlak mezi souší a oceánem a vzdušná cirkulace je utlumena. Teploty stoupají a panuje suché a horké počasí a zámožnější Indové odjíždějí do horských středisek v Himaláji. Květen bývá nejteplejším měsícem. Teploty v Delhi v některých letech dosahovaly až 45 0C. Koncem května se v důsledku silného zahřívání vzdušných mas nad nížinami vytváří oblast nízkého tlaku, do nížiny začíná proudit vlhký a chladnější vzduch od oceánu. S letním monzunem je spjato období dešťů, které trvá od června do září, v jižní části poloostrova ještě déle. Nástup letního monzunu je charakterizován prudkými a vydatnými lijáky a bouřkami. Řeky se vylévají z břehů, půda se pokrývá bujnou zelení rostlinstva. Deště citelně snižují teploty vzduchu. Indičtí farmáři netrpělivě očekávají příchod letního monzunu, neboť na něm závisí podstatná část úrody v roce. V některých oblastech Himalájí je průměrné roční množství srážek až 11 000 mm a tyto oblasti je možno považovat za jedny z nejdeštivějších na světě. Tak jak jsou velké deště pro farmáře požehnáním, tak si i mnohdy vybírají krutou daň ve formě záplav a řada lidí, většinou těch nejchudších, přichází nejen o přístřeší, ale i o život.