Indie


Informace

Oproti většinou nepohodlné pozemní dopravě je letecká doprava v Indii na poměrně vysoké úrovni. V zemi existuje řada soukromých leteckých společností a dvě státní: Air India a Indian Airlines. Ceny jsou regulovány státem a pro cizince platí vyšší ceny než pro indické občany. Ceny letenek jsou proto u různých leteckých společností přibližně stejné. Jako nejlepší byla několikrát za sebou vyhodnocena společnost Jet Airways. Společnost Indian Airways nabízí cizincům za 500/750 USD službu Discover India, což je okružní letenka v rámci tkzv. Air Pass, na níž je možné libovolně cestovat po Indii touto leteckou společností během 15/21 po sobě jdoucích dnech. Podmínkou však je, že cizinec si musí naplánovat nějaký okruh, pokud se tedy vrátí do místa, ze kterého již jednou vylétal, platnost letenky končí. V Indii je třeba letenky rekonfirmovat (potvrdit), a to buď osobně v kanceláři letecké společnosti nebo telefonicky. Při kontrole při nástupu (check-in) se odebírají nenávratně veškeré baterie, které je lepší proto uložit do zavazadlového prostoru a bývá zvyklostí, že každý cestující si označí před vlastním vstupem do letadla např. na volné ploše u letadla své zavazadlo.
Při odletu z Indie je třeba uhradit tzv. Foreigner Departure Tax ve výši cca 700 Rs.