Indie


Informace

Indická dopravní infrastruktura je na nízké úrovni. Silnice neodpovídají standardům obvyklým v Evropě, rychlá je železniční doprava, ale podobně jako silniční má vysokou nehodovost. Nejbezpečnějším druhem dopravy v Indii je doprava letecká.
Pronájem aut není v Indii příliš rozšířen. Handicapem jsou specifické podmínky na silnici. Vhodnější alternativou je spíše pronájem auta s řidičem, což lze domluvit v hotelu. Pak je zpravidla dvojí možnost tj.buď one-way nebo running trip, z nichž cenově je výhodnější druhá, která předpokládá návrat do místa výjezdu. V případě skupinky čtyř se může vyplatit tzv. long-distance trip, kdy při denním ujetí 250 km se účtuje paušál cca 1.350 Rs a každý km navíc 5 Rs. Mohou se pochopitelně dohodnout různé kombinace a uvedená cenová relace je orientační. Pronájmem aut se zabývá firma Budget nebo Hertz. Pronájem aut v horských oblastech bývá dražší.

Stopování
V Indii se stopovat zásadně nedoporučuje, protože Indie je rozvojovou zemí a na každého cizince se místní obyvatelé a tedy i řidiči dívají jako na potencionální zdroj příjmu a ne aby někomu poskytovali něco zadarmo. Zvlášť se nedoporučuje stopovat ženám. Indie je v zásadě patriarchální společností a případné obtěžování ženy a následky s tím spojené se zde nemusí považovat za takový přečin jako v Evropě.