Indie


Informace

Lékařská péče je celkově na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech. V této věci lze doporučit v případě potřeby zavolat českou ambasádu nebo honorární konzulát a požádat o radu, alternativně se obrátit na hotel v blízkosti. Obecně lze říci, že soukromí lékaři poskytují lepší péči než zařízení státní. Jako nezbytné je třeba jednoznačně doporučit uzavření cestovního pojištění na celou dobu pobytu v Indii.