Indie


Informace

Indie je zemí obrovskou. Proto jsme se v jejím případě rozhodli nedělit kapitolu Turistické lokality do čtyř podkapitol: Historicky zajímavé, Přírodně zajímavé.....jak je naším zvykem, ale zemi jsme rozdělili podle 25 států.
Máte tak možnost dozvědět se o každém státu mnoho zajímavostí a to na jednom místě.

Zajímavosti o jednotlivých indických státech budeme doplňovat postupne.