Indie


Informace

Cestující, kteří před vstupem na území Indie navštívili nebo jen tranzitovali přes Afriku, Jižní Ameriku nebo Papuu Novou Guineu, musí předložit platné potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Platnost potvrzení začíná 10tým dnem po provedeném očkování. Cestovateli, který nepředloží toto potvrzení, hrozí bez výjimky až 6-ti denní karanténa.
V současné době kromě výše uvedeného neexistuje očkovací povinnost do Indie. V případě, že cestovatel cestuje s cestovní kanceláří, je zpravidla poučen o problematice průvodcem, který je se situací na místě obeznámen. V případě výskytu epidemie např. cholery apod. by se skupina určitě postižené oblasti vyhla, protože taková informace ihned vejde ve známost.
Při cestě do Indie, zvlášť v případě samostatné cesty, se doporučuje očkování proti břišnímu tyfu, proti poliomyelitidě a virové hepatitidě typu A, při delší pobytu i proti typu B, proti meningokové meningitidě a japonské encefalitidě. Každý by si měl zkontrolovat platnost očkování proti tetanu. Značné je riziko nákazy malárií (kromě velkých měst a států Himachal Pradesh, Jammu a Kašmír, Sikkim). Doporučuje se chemoprofylaxe chlorochinem v dávce 300 mg báze jednou týdně v kombinaci s proguanilem v dávce 200 mg jednou denně. Je také možné pohotovostní samoléčení meflochinem (Lariam).
Velkým problémem cizinců jsou průjmová onemocnění. Zpravidla se jedná o tzv. cestovní průjem, jenž se dostavuje čtvrtý až pátý den po příjezdu do Indie. Pokud po 2-3 dnech neustane, je třeba vyhledat lékaře, neboť by se mohlo jednat o amébozu (včetně jaterního abscesu) nebo baciliální dyzenterii, častá je též lamblioza a na venkově cholera.
V období od listopadu do května se zvláště v severní Indii (včetně Delhi a okolí) vyskytuje meningoková meningitida.
Vážným problémem je v Indii vzteklina, vzhledem ke značnému riziku nákazy se doporučuje chránit se před volně pobíhajícími psy.
V pohraničních oblastech sousedících s Tibetem a Nepálem existuje v době od srpna do listopadu riziko nákazy japonskou encefalitidou, ta se vyskytuje i na nejjižnějším cípu Indie v době od března do května.
Místní obyvatelstvo je často přenašečem různých tropických nemocí, jež jsou přenosné i na cizince, např. horečka dengue. Pobyt v terénu je spojen s nebezpečím uštknutí jedovatými hady. Značné je i riziko nákazy AIDS/HIV. Např. v Bombaji je HIV pozitivních téměř 50% prostitutek a 1% dárců krve.

Doporučení o očkování vychází z informací o vaší cestě. Rozhoduje oblast, kterou chcete navštívit, včetně délky pobytu, typu cesty, ročním období cesty, vašeho momentálního zdravotního stavu a předchozím absolvovaném očkování. Více informací vám podá každý lékař a hygienická stanice.