Island


Informace

Island má velmi málo orné půdy a lesů – nejméně v Evropě.

orná půda 0 %
lesy 1 %
pastviny a louky 22 %

V zemědělství hraje významnou roli živočišná výroba – vyváží se skopové maso a ovčí vlna a sýry. Samozřejmě ryby a rybí produkty. Důležité je také pěstování zeleniny, ovoce, okopanin a květin ve vytápěných sklenících.