Island


Informace

Island se stal roku 1944 demokratickou republikou, v jejímž čele je prezident, který je volen na čtyřleté období (většinou volbou). Prezident má stejné povinnosti a pravomoci jako monarcha v konstituční monarchii. V období od roku 1980 až do roku 1996 byla prezidentkou Islandu žena Vigdís Finnbogadöttir.

Parlament má 63 členů, kteří jsou voleni z osmi okresů. Výkonnou moc zastupuje předseda vlády a kabinet ministra.

Volební právo má každý občan, jež dosáhl věku 18 let.

Země je rozdělena na 124 samosprávních celků, které se nazývají sýslur. V každém z nich je hlavní město - „kaupstadur“ a místní úřady působící v daném celku.