Island


Informace

Většina místních obyvatel pochází z keltských a skandinávských přistěhovalců.