Island


Informace

Nejrozšířenějším náboženstvím v současnosti je luteránství, ke kterému se hlásí 93 % obyvatelstva.
Křesťanství se prý na ostrově rozšiřovalo dříve než pohanství, ale jen do té doby, než Vikingové vyhnali irské mnichy. Kolem roku 1000 bylo křesťanství přijato jako oficiální náboženství.
V současnosti nenavštěvuje kostely více než 20 % obyvatelstva. Téměř každý se ale účastní společenských obřadů jako je křtění, biřmování, vdavky a pohřeb. Po celém ostrově je asi 320 kostelů, asi polovina jich je dřevěných.
Každý občan Islandu platí církevní daň. Peníze od lidí bez vyznání jdou ve prospěch univerzity.