Island


Informace

Na ostrově žije 270 000 obyvatel, z nich 110 000 v okolí Rekjavíku. Zbytek obyvatel žije na farmách a v malých městech podél pobřeží.
Díky zdravé stravě, čistému ovzduší a správnému životnímu stylu se zde ženy dožívají v průměru 80,3 let a muži 75,5 roku, což je po Japonsku nejvíce na světě. Hovoří se zde Islandsky.
Ve městech žije 90 % obyvatel (3. nejvyšší podíl v Evropě) roční přírůstek 1,1 %, porodnost 18 ‰, úmrtnost 7 ‰.
SDŽ (střední délka života) muži 75,2 let, SDŽ ženy 80,9 let.
Průměrná hustota osídlení 2 obyvatele na km2.

Islanďané jsou klidní a odměření, nepřístupní, někdy to může pro cizince působit až nepříjemně. Když však začnou slavit, mohou se úplně změnit v příjemné přátelské lidi. Mají v sobě vyvinutý cit pro ochranu životního prostředí a proto jsou nekompromisní k tomu, kdo porušuje zákazy ať už se to týká lovu velryb a ptactva nebo něčeho jiného.
Islanďané milují děti a dobře je vychovávají. Již od ranného dětství mají vypěstované sebevědomí a pocit soběstačnosti. Islanďané věnují péči a výchově velkou pozornost a neustále se snaží ji zlepšovat.
Na Islandu je nejnižší kojenecká i dětská úmrtnost na světě.

Genetika
Věděli jste o tom, že Island je opravdovým vysněným rájem pro genetiky. Obyvatelstvo Islandu žilo téměř jedno tisíciletí v izolaci a proto geny Islanďanů nabízejí možnost, jak zmapovat vývoj lidských nemocí. Vědci odhadují, že tímto průzkumem mohou odhalit znalosti cenné při vývoji nových léků na řadu chorob.
Nedávno vyšel na Islandu zákon, který chce vytvořit databázi zdravotních údajů o obyvatelstvu. Má obsahovat zdravotní záznam a genetické údaje každého člověka a údaje o jeho příbuzenských svazcích. Někteří tento výzkum ale zpochybňují a varují před narušením soukromí, protože získaná dokumentace může být použita bez souhlasu lidí, o kterých je vedena. Proto bylo schváleno, že kdo nemá zájem být v databázi, musí zaslat písemné přání. Bylo zjištěno, že devět z deseti Islanďanů souhlasí s použitím těchto zdravotnických záznamů.