Island


Informace

V hlavním městě Reykjavíku i v ostatních městech najdete několik internetových kaváren. Za přístup na internet se platí celkem vysoká částka. V knihovnách je připojení k internetu zdarma.
Jeden z provozovatelů internetu je místní společnosti Síminn nebo společnost AOL Globalnet Plus.


Zajímavé odkazy

Odkaz na podrobnější info