Argentina


Informace

Argentinské území se rozděluje na tři velké krajinné oblasti. První z nich je phoří And, dále na východě širé pláné Gran Chaco, pamp a území Meziříčí. Třetí oblastí je stupňovitá tabule východopatagonské vysočiny.
Nejsevernější část území tvoří náhorní plošinu Puna de Atacama, kterou obepíná řetězec vysokých andských vrcholů. Pod východnějším přehůřím Kordiller se rozkládají rozsáhlé nížiny - pampa.
V Patagonii se nachází mnoho kotlin, z nichž některá vytváří jezera. Meziříčí je země zformována do vrchoviny, která je na jihu a na severu prostoupená bažinami. Patagonská tabule na východě má ráz středohoří a stupňovitě spadá k Atlantskému oceánu.