Argentina


Informace

Především v národních parcích a v horských oblastech najdete zvláštní druhy rostlin, oblasti kolem řek jsou ideální pro život pralesa, kde dostatek vláhy a vlhkosti umožňuje růst různým druhům zvláštních exotických rostlin. Na otevřených pláních vyrůstá velké množství různých druhů trav.
V argentinském Meziříčí se vyskytují lesnaté oblasti podobné savanám, podél toku řek slatinné lesy. Vnitrozemí chudé na srážky je pokrato chacovým, suchomilným lesem, který je zelený pouze v období dešťů. Na juhu se rozkládají křovinné porosty, v patagonii stepní křoviny a dále už jen pouštní step.
Oblast Pampas slouží především k pěstování různých zemědělských plodin, velkou část území tu pokrývají zelené pralesy.

Argentina Argentina