Argentina


Informace

Důležitou úlohu v hospodářství Argentiny hraje chov dobytka a produkce masa. Pastvinářskou oblastí je území roviny od La Platy až do Pampy. Podíl rybolovu na exportu činí ještě se zemědělstvím 60 %.
Zemědělství využívá přes 70 % státního území. Z toho asi 50 % pastvin, 10 % orné půdy a 20 % lesních ploch. 70 % zemědělstkých podniků obhospodařují nájemníci půdy. Těžištěm zemědělství je oblast rozkládající se na rozsáhlých rovinách kolem hlavního města.
Pěstuje se tu především pšenice, kukuřice, sójové boby, slunečnicové semeno a čirok. Dále rýže, ječmen, žito, oves, cukrová třtina, len, podzemnice olejná, brambory, vojtěška, bavlna a tabák.
V suchých oblastech And vznikl velký zavlažovací systém sloužící pro pěstování zeleniny, ovoce a hlavně vinné révy. Pěstuje se tu také černý čaj a yerba maté - listy cesminy paraguayské, která tvoří základ argentinského národního nápoje.
Argentina má v porovnání s ostatními zeměmi Jižní ameriky malou lesní plochu. Využívání lesa se často podobá drancování.