Argentina


Informace

Argentina má bohaté zásoby nerostných surovin a významné těžařské kapacity. Nejdůležitějšími produkty pro těžbu jsou zinek, stříbro, olovo,uran, mangan, wolfram, cín, měď a uran. Doly na těžbu železné rudy byly uzavřeny, protože vyžadovaly vysoké těžební náklady.
Nejdůležitějším palivem v Argentině je zemní plyn, jeho zásoby se odhadují na 0,5 triliónů m3. Velké zásoby ropy by měly postačit zhruba na 10 let těžby v současné úrovni. Podzemní plyn a ropa se těží především u pobřeží Patagonie a v andském podhůří.
V poslední době se tu rozvinul průmysl potravinářský, hlavně výroba piva a cukrovinek, mlékárenství, konzervárny ovoce a zeleniny.
Textilní průmysl zpracovává domácí úrodu bavlny i vlny. Rozvojem v posledních letech prošel petrochemický, chemický a elektrotechnický průmysl, výroba vozidel a metalurgie.
Průmyslové podniky se soustřeďují především v oblastech Buenos Aires, Rosaria, Santa Fe, Cordoba a Mendoza.
Do země vstoupili nadnárodní firmy jako je Philip Morris, Danone, Cadbury-Schweppes apod.