Argentina


Informace

úrodné roviny úrodné rovinychov ovcí chov ovcíArgentina je zemědělsko-průmyslovou zemí. V některých průmyslových odvětvích se dokonce řadí mezi vyspělé státy, má rozsáhlé rezervy. Je to dáno hlavně nízkou zalidněností a obrovskými zásobami nerostného bohatství a také malým využíváním zemědělské půdy.
Pomocí hospodářských reforem, jako byl privatizační program a měnová reforma se podařilo ozdravit národní hospodářství. Zahraniční zadluženost se však nezměnila ani po dohodě o oddlužení roku 1992.
Důležitou roli hraje v hospodářství Argentiny také cestovní ruch. Nejlákavějšími místy pro turisty jsou vodpády Iguazú, Cordoba, pobřeží Atlantiku, střediska zimních sportů a národní parky v Andách.