Argentina


Informace

argentinský muž tvarující džbán argentinský muž tvarující džbán95% obyvatelstva tvoří běloši, kteří přišli z Itálie a Španělska. Z Evropy přišli také Britové, Francouzi, Němci, Poláci a Rusové, ze Středomoří Syřané a Libanonci. Míšenci narození křížením bělochů a Indiánů se mísili stále více a dnes tvoří pouhých 4,5 % argentinského obyvatelstva. 0.5 % obyvatel Argentiny tvoří čistě indiánské kmeny jako jsou Mapuche, Toba, Mataco a Chiriguana.
Patagonci v Ohňové zemi jsou ohroženi vymřením.
Odhaduje se, že v zemi žije kolem 3 miliónů obyvatel bez stáního občanství, kteří přicestovali ilegálně.
Argentina přitahovala vždy přistěhovalce. Nabízela dostatek úrodné půdy, příhodné klima a nadějnou hospodářskou budoucnost. Zákon č. 817 z roku 1876 zajišťoval nové příchozím ochranu a podporu ze stany státu, včetně stravy a ubytování v aklimatizačním období. Příchozí si mohl svobodně vybrat práci, dopravu na pracovní místu mu zajišťoval stát.
Tyto lákavé podmínky způsobily, že v první polovině 20. století byla Argentina druhou zemí hned po USA, která pojala největší počet evropských přistěhovalců. Od roku 1857 do roku 1943 přišlo do Argentiny 6 628 506 přistěhovalců, natrvalo tu zůstalo 3 476 392. Od 50. let začali přicházet místo evropanů přistěhovalci z latinskoamerických zemí - z Paraguaye a z Chille, často z politických důvodů.