Argentina


Informace

muži na koních muži na koníchV Argentině žije 36 miliónů obyvatel, z toho více než polovina
z nich bydlí v hlavním městě a jeho provincii Buenos Aires.
Průměrná hustota obyvatel je 12,9 obyvatel na km2. Průměrný
přírůstek činí 1,6 % obyvatel za rok.
Pro vývoj obyvatelstva Argentiny bylo důležitě masové
přistěhovalectví z Evropy, které začalo v 70. letech 19. století.


Caudillo byl válečník, muž schopný organizovat a poroučet. Za válek caudillo naverboval, vyzborojil a zásobovalarmádu. Někdy reprezentoval zájmy pouze rodinného klanu jindy celé provincie nebo regionu. Jedním z caudillů byl Rosas, který se dostal až na nevyšší příčky. Obvykle pocházeli caudillové z bohatých rodin, které vlastnili obrovské plochy půdy a měli významná postavení v řadách armády. V letech 1810 – 1870 vládli jednotlivým argentinským provinciím 18 caudillů, z nich bylo 14 zámožných dobytkářů a 15 z nich bylo nejbohatšími lidmi v zemi. Většina z nich skončila tragicky, devět z nich bylo zabito, tři zemřeli v exilu.
Jedním z nejkrvavějších caudillů byl Facunda Quirogy o kterém pojednává životois Facundo, aneb život v Argentinské republice v časech tyranů. V roce 1845 ho publikoval Sarmiento.

Gaučové
Nezkrotní Gaučové byli míšenci z bělochů, Indiánů a černochů. Slovo gaucho pochází z kečujského slova huachu, což v překladu znamená sirotek nebo tulák. Gaučové neměl žádný majetek a žili kočovným způsobem života. Byli hrdí na svoji svobodu, i když často žili v bídě a hladoví. Později se slovo gaučo užívalo pro označení muže na koni, a poté dokonce pro označení všech obyvatel venkova. Žili v pampě, kde byli volní, svobodní. Město pro ně znamenalo monotónnost a nudu. Gaučové si dokonce vytvořili svůj vlastní jazyk jehož základem byla španělština ze 16. století a ke které přidali slova portugalská, africká a indiánská. Mezi gauči se rozvinula ústní lidová slovesnost.
Mnozí z nich měli problémy se zákony a se státem, těm se říkalo gaucho malo. Gaučové totiž nedbali na stát a jeho zákony, neakceptovali ani církev. Neměli zájem o stálou práci, neměli žádný vztah k domovu ani k rodině. Manželství bylo výjimkou, obvyklá byla svobodná matka s mnoha dětmi.
Neměli ani úředníky ani soudce. Jejich životním cílem byl lov, hazardní hry a rvačky. Stali se mistry v krocení koní, v házení lasem a ve vrhání nožů. Téměř každý gaučo hrál na kytaru a zpíval. Mnozí z nich skládali básně a písně a živili se hrou na kytaru.
Statkáři se snažili přinutit gauče k usedlejšímu způsobu života. Nazývali je tuláky, flákači a vagabundy, díky jejich odporu ke stálé, pravidelné práci. Protože v nich statkáři viděli levnou pracovní sílu, začali je stále více potlačovat. Verbovali je do armády, udělovali jim tělesné tresty a věznili je. Nakonec dosáhli toho, že tuláctví bylo uzákoněno jako trestný čin. Každý kus dobytka měl svého majitele, takže gaučové se nemohli najíst z uleveného zvířete.
Přes veškerý odpor gaučů byli nakonec poraženi a násilím byli proměněni v disciplinované a manipulovatelné „peony“.