Argentina


Informace

Obyvatelé Argentiny jsou velmi citliví na požívání alkoholických nápojů. Běžně se tu pije k jídlům víno, ale není to povinnost. Místo toho si můžete objednat nealkoholické nápoje nebo pivo.
Při všech úředních jednáních byste měli vystupovat klidně a velmi zdvořile.
Fotografovat můžete v podstatě kdekoli se vám zachce. Pozor na zákaz fotografování v oblastech, kde sídlí armáda, v přístavech, na letištích a na dalších vládních místech.Pokud chcete fotografovat místní obyvatele, je slušné je požádat o povolení.
Výroba omamných a psychotropních látek se postihuje odsouzením k trestu odnětí svobody na 4 – 15 let a dále k pokutě ve výši určené soudem. Podobně se postihuje nezákonné přechovávání semen rostlin určených k výrobě omamných látek a taktéž pěstování rostlin určených pro výrobu omamných látek. Obchodování, rozdávání, skladování nebo převážení omamných látek a surovin určených k jejich výrobě se postihuje podobně. Za organizování a financování těchto výše uvedených nezákonných činností se stanovuje trest odnětí svobody na 8 až 20 let plus peněžitý trest


Zajímavé odkazy

Odkaz na restaurace