Argentina


Informace

V Argentině se používá elektrický proud o napětí 220 V nebo 50 Hz.

Zajímavé odkazy

Odkaz na typ zásuvek používaných v zemi - anglicky