Dovolená Tunisko


banner

Před cestou
Víza
Očkování a nemoci
Celní předpisy
Co koupit na cestu
Okolní země
Kdy jet
Zajímavé akce
Počasí a podnebí
Turistické lokality
Historické lokality
Přírodní lokality
Sportovní lokality
Pobytová střediska
Na co dát pozor
Nemoci, zvířata
Dopravní předpisy
Společenská etiketa
Jídlo a pití
Osobní bezpečnost
Praktické info
Česká ambasáda
Nemocnice, pojištění
Směnárny a banky
Telefony
Int. kavárny
Místní doprava
Kde jíst a pít
Obchody a tržiště
Elektřina, zásuvky
Spropitné
Policie
Společenská etiketa
Kde se tam můžu ubytovat?
Info o možnostech ubytování
Ceny a ubytování
Hotely
Slovníček výrazů
Zajímavosti
Zeměpis
Oblasti
Geografie
Podnebí
Přírodní podmínky
O lidech
O lidech obecně
Náboženství
Národnosti
Další zajímavosti
Sociální uspořádání
Historie
Historie - Kultura
Historie - Politika
Kuchyně
Všeobecné informace
Co nejíst a nepít
Recepty
Hospodářství
Všeobecné info
Průmysl
Zemědělství
Přírodopis
Podnebí
Zvířata
Rostliny
Přírodní podmínky

Aston-eco


  Tunisko - navigace  
zájezdy Tunisko Hotely a ubytování Tunisko
Last minute Tunisko Informace Tunisko
Víza Tunisko Fotogalerie Tunisko
Mapy a průvodce Tunisko Recenze hotelů Tunisko
Diskuze Tunisko Okružní plavby TuniskoTunisko

 --> Chcete do země jet? --> Turistické lokality --> Historicky zajímavé

TunisOkolí tunisu a kartaginská pobřežíKartágoBulla Regia a okolíChemtou a ThubernicaLe KefDouggaThuburbo Majus a okolíUticaEl JemSbeitla (Sufetula) a KasserineHaidraKerkouane a románské jeskyně (Cap Bon)Kairouan-->Bohatství tuniské architekturyLes Ksars - zámky pouště a berberská architektura
Vytisknout tuto stránku
Rychlé hledání     v této zemi celý web  

Informace

Bohatá historie tuniské architektury
Tuniská architektura oplývá obrovským množstvím stavebních stylů, které jsou důkazem téměř 3 000 let staré historie. Na vrcholu této pyramidy stojí islámská architektura, která v sobě zahrnuje jak náboženské stavby, funkční budovy dynastie Aghlabovců, tak vojenské stavby nebo krásná díla Turků.

Berberská architektura
Berbeři byli původní obyvatelé severní Afriky a ukázky jejich architektury jsou patrné zejména na jihu země, kde jsou fantastické podzemní obydlí v okolí Matmata a také ksary – opevněné sklady v oblasti Tataouine. Oba dva druhy staveb jsou světově proslulé a objevily se také ve slavném filmu Hvězdné války. Další architektonické výtvory těchto obyvatel jsou reliéfní cihlové stavby nacházející se v Neftě a Tozeuru, na kterých bylo díky cihlám dosaženo krásných geometrických vzorů.

Architektura ostrova Djerba
Zvláštní druh architektury, který se nachází na ostrově Djerba, poukazuje na dlouhou historii ostrova, která je spjata s nezávislou sektou Ibadite. Právě neustálý strach před útoky podněcoval výstavbu opevnění, bunkrů a pevností. Strach o bezpečí však nebyl jedinou starostí ostrovanů. Zajímavé stavby také vznikaly pro shromažďování vody a spatřit zde můžete domy, jejichž konstrukce umožňovala příjemnější bydlení a únik před nemilosrdným sluncem. Do střech a nádvoří byly umísťovány jakési kanály, které sváděly dešťovou vodu do podzemí, do nádrží impluviums. Takto nashromažďovaná voda plnila dvě funkce – jako zásobárna a také jako chladící zařízení. Hustě omítnuté, tlusté zdi poskytovaly další izolaci od slunečního žáru. Nakonec bylo toto vše namalováno zářivě bílou barvou, která také odrážela sluneční paprsky.
Mešity
Pro ostrovní architekturu není nic typičtějšího než mešity. Tyto budovy se silnými zdmi a minimální dekorací připomínaly mnohem více pevnosti. Pěkným příkladem je mešita v El-May, uprostřed ostrova. Stojí uprostřed velkého dlážděného prostoru, s mnoha poklopy a dvířky ve stěnách, díky nimž se mohla kontrolovat hladina vody v podzemních nádržích. Dvě nejdůležitější mešity v hlavním městě ostrova Houmt Souq, Turecká mešita a Mešita cizinců, jsou ukázkou turecké architektury, které se zčásti přizpůsobila architektuře místní. Obě dvě byly postaveny v 17. století.
Menzel
Menzels jsou tradiční opevněné domy. Na ostrově naleznete stovky takovýchto domů, mnohé jsou však opuštěné. Zachovalé ukázky těchto domů naleznete především vedle hlavní silnice vedoucí z Ajim do Houmt Souq a také okolo El-May, ve středu ostrova. Domy byly stavěny podle obvyklého standardu – široké obranné zdi okolo rozlehlého obdélníkového prostoru, ke kterému byl přístup jednoduchou branou. Místnosti byly vystavěny uvnitř zdi, podél celého jejího obvodu. V každém rohu stála čtvercová věž, která dodávala vzhled pevnosti. V horních patrech těchto věží byly mnohdy umístěny jakési letní ložnice se zamřížovanými okny, které umožňovaly proudění čerstvého vzduchu. Hranice pozemku patřícího k menzel, byla ohraničena nízkým valem, kterému se říkalo tabia.
Dílny
Tyto tradiční dílny tkalců, známé jako harout se mohly velmi často splést s protivzdušnými kryty. Podlouhlá klenbová stavba vypadala jako buben zapuštěný z poloviny do země. Tak jako menzel, tak i harout jsou z velké části opuštěné. Pěkné ukázky těchto staveb naleznete v přízemí muzea populárního umění v Houmt Souq.

Punská architektura
Punská architektura je vlastně směs mezi architekturou Féničanů, kteří přišli do Tunisu na začátku prvního tisíciletí před Kristem a architekturou původních obyvatel – Berberů. Bohužel Římané téměř srovnali se zemí punské Kartágo, v němž se dochovalo pouze několik ukázek této architektury. I většinu ostatních punských měst pohřbil čas a následný rozvoj. Výjimku tvoří odlehlé sídlo Kerkouane, které bylo zničeno Římany v roce 256 před n. l. a nebylo nikdy znovu osídleno. Toto místo je zařazeno do světového dědictví UNESCO a nachází se na poloostrově Cap Bon.

Římská architektura
Římané Tunisu zanechali mnoho míst, které se dnes řadí mezi přední turistické atraktivity. Mezi tato místa patří i Kapitol v Dougga, koloseum v El-Jem a také chrámy starobylé Sufetuly.

Evropská architektura
Čtvrti zvané Ville Nouvelle, naleznete téměř v každém větším městě. Jsou tvořeny stavbami, které pocházejí z doby, kdy byl Tunis francouzským protektorátem. Jsou na nich patrné evropské styly, které se však dovedně přizpůsobily zdejšímu klimatu a kultuře. Jsou pro ně typické především balkóny, dvorky a neoklasicistní fasády.

Islámská architektura
Islámská architektura je rozsáhlou fascinující kapitolou sama o sobě. Od 7. století byl Tunis, stejně jako severní Afrika, střední východ, severní Indie a Španělsko, pod kontrolou Islámu. Vliv na kultury země byl velký a tuniská architektura, stejně jako umění, byla Islámem obrovsky ovlivněna. Během času samozřejmě tuniská architektura získala své vlastní typické znaky, které byly přizpůsobeny kultuře, lidem, klimatu a také přírodním zdrojům. Tunis ležel na křižovatce Středomoří a proto ho také silně ovlivňovaly i jiné směry. Střízlivý a strohý styl ranných aghlabovských mešit, ostře kontrastuje se stavbami pozdějšími, tureckými a andaluskými.

Náboženská architektura
Mešity
Mešity ztělesňují islámské náboženství a jsou jedním z nejdůležitějších reprezentantů islámské architektury. Většina mešit v zemi je postavena podle Velké mešity v Kairouanu, která byla založena v 7. století a je první mešitou postavenou po ovládnutí země Araby. Stejně jako většina mešit, tak i tato mešita je založena na základech domu patřícímu proroku Mohammedovi. Původní stavba byla uzavřené obdélníkové nádvoří s obydlím pro Mohamedovy ženy na jedné straně a s neopracovaným sloupovím – zulla, které poskytovalo stín pro chudší věřící. Tento plán můžete vidět téměř v každé mešitě – nádvoří – sahn, arkádové sloupoví – riwaqs a domy – harémy nebo motlitebny. Mešita byla protkána sérií uliček a chodeb, které od sebe oddělovaly jednotlivé sekce. Pokud byste se vydali od středu mešity k ochranné zdi, chodba Vás zavede k mihrab – což je klenbový výklenek uprostřed zdi. Směřuje k Mecce a určuje také směr motliteb. Naleznete zde také minbar – což je jakási kazatelna, ke které se dostanete po úzkých schodech. Tyto kazatelny mají jen hlavní veřejné mešity. Ve velkých mešitách je většinou kazatelna krásně zdobena. V pátek se v minabaru koná kázání pro shromážděné. Islám nemá kazatele a duchovní jako takové, káží muži – imam, školení podle Islámu a islámských zákonů. Před tím než Muslimové vstoupí do harému a účastní se veřejných motliteb musí provést očišťující rituál ve fontáně nebo bazénu, nacházejících se v mešitě. Tato fontána je většinou umístěna uprostřed nádvoří a je vyrobena z mramoru. Kromě náboženských funkcí, plní mešita i řadu jiných – je zde centrum obce, škola, je místem, kde se setkávají lidé. Mnoho mešit je otevřeno i pro lidi, kteří nevyznávají Islám, některé však mají pro nevěřící přístupné jen nádvoří.
Minarety
Minaret (ze slova menara, což znamená maják), je věž umístěná v rohu mešity. Jsou rozličných tvarů i velikostí, všechny však mají čtvercovou základnu. Většina tuniských mešit je čtvercová nebo osmiúhelníková, což byl styl, který měli v oblibě jak Aghlabovci, tak i Andalusané. Uvnitř většiny minaretů jsou schody, které vedou nahoru do míst, odkud jsou věřící svoláváni k motlitbám.
Medersas
V medersách byly umístěny školy a koleje, kde se vyučovalo náboženství a muslimské zákony. Byly to předchůdci universit. Typická medersa se skládala z velkého prostorného nádvoří s fontánou uprostřed a s modlitební halou okolo níž se nacházely pokoje pro studenty. Na medersách není až tak zajímavá jejich architektura, ale spíše detailní umělecké práce – nádherné dřevořezby, dekorované dlaždice a kamenné skulptury. Krásné ukázky těchto kolejí naleznete například v medině hlavního města, poblíž mešity Zitouna, nacházející se na náměstí Souq des Libraires. Medersa palmových stromů je uzavřená veřejnosti, je zde stále škola, ale medersy Bachia a Sliania jsou přístupné.
Marabouts
Okolo nádvoří se většinou nacházejí malé bílé kopule – klenby, které označují místa hrobů svatých mužů. Tyto hrobky naleznete téměř všude, ve velkých městech i v zapadlých oblastech.
Zaouia
Jedná se o rozšířenou verzi marabout – jakýsi komplex nacházející se okolo hrobek svatých mužů. Typická zaouia nabízí ubytování pro návštěvníky a také motlitebnu. Zaouias jsou velmi rozšířené protože hrály velmi důležitou roli v životě místní komunity. Nebyly to jen místa pro poutníky, ale také charitativní centra a centra pro místní komunity.


Kasbah - Monastir Kasbah - MonastirVojenská architektura
Islámskou vojenskou architekturu bychom mohli charakterizovat třemi hlavními znaky – zdi, brány a pevnosti.
Pevnosti
Rozeznávají se tři hlavní druhy pevností, podle jejich velikosti a způsobu použití. V Tunisku slovo kasbah neznamená trh. Je to označení pro pevnost postavenou mimo městských zdí nebo v jejím rohu, která měla sloužit na ochranu mediny. Jedním z mnoha krásných ukázek těchto pevností je kasbah nacházející se v Monastiru. Dalším typem pevnosti je takzvaný borj. Tento název se užíval pro malé pevnosti, které byly někdy přistavěny na zesílení ochrany mediny, jako je například Borj Ennour ve Sfaxu nebo Borj Ghazi Mustapha na ostrově Djerba. Posledním typem pevností je ribat, což je něco mezi mešitou a pevností. Dynastie Aghlabovců vystavěla řadu těchto pevností na pobřeží podél Sahelu, aby se ochránili proti nájezdům křesťanů. Tyto pevnosti obývali islámští bojovníci, kteří zde studovali Korán. Většina těchto pevností se již nezachovala, kromě ribatů v Sousse a Monastiru.
Brány
Islámské brány – bab – byly postaveny především aby budily dojem. Byly nejen vchodem do města, ale také symbolem bohatství, síly a moci. Dvě kamenné věže se střílnami ohraničovaly centrální výklenek, ve kterém byla brána usazena. Brána je většinou obloukovitého tvaru – ve tvaru koňské podkovy. Je krásně zdobena různými geometrickými vzory. Jednou z nejhezčích ukázek takovéto brány je Bab Jedid ve Sfaxu. Pěkné brány můžete nalézt i v medině v Kairouanu a Monastiru. Dalším typem brány je takzvaná skifa. Tento název se většinou dával jakési hale nebo vstupní místnosti u domů, skrz kterou musel projít každý návštěvník. Pokud byl tento typ brány používán jako brána městská, byla tato brána vždy opevněná, jako například Skifa el-Kahla v Mahdia, jež je charakteristická dlouhou klenbovitou chodbou, chráněnou sérií železných mříží.
Hradby a věže
Mohutné hradby byly většinou stavěny spíše k postrašení. Jsou zajímavé svou velikostí než složitostí zdobení. Byly mnohdy postaveny z kamene a sloužily také jako kasárna, obilnice a sklady. Věže byly většinou vystavěny v určitých intervalech po celém obvodu hradeb. Jeden z nejlepších příkladů hradeb a věží naleznete v městech Sfax a Sousse.


Architektura mediny
Pojmenování medina vzniklo podle rodného místa proroka Mohammeda, mediny jsou islámským protějškem starých evropských měst ohraničených hradbami. Od počátku osídlení Araby tvoří mediny jeden z hlavních urbanistických stylů, až do příchodu Francouzů. Ačkoliv se může uspořádání mediny jevit jako chaotické, věřte, že byly stavěny podle přísných předpisů, které vznikly v 8 století v Bagdádu. Jejich koncept byl ovšem přizpůsoben klimatu. Hluboké a úzké uličky udržovaly v dostatečné vzdálenosti neúprosné sluneční paprsky. Tradiční stavební materiály jako byl kámen, a hlína také absorbovaly vodu a ochlazovaly budovy. Srdce mediny tvoří hlavní mešita, které se říká jami-e-kebir nebo-li velká mešita. Může být umístěna v pravém centru mediny.
Souq – mešita je obklopena tradičními souqs – domy a dílnami mistrů řemesel a obchodníků. Tyto souq jsou striktně řazeny, nejblíže mešitě se nacházely souqs s luxusním zbožím, což byly například prodejny se svíčkami a náboženským zbožím, které těsně doléhaly na zdi mešity a tím ji také trochu ukrývaly před nepatřičnými zraky. Hned vedle nich byly prodejci knih a koženého zboží, kteří byly následování prodejci textilu a oděvů, což bylo dlouhou dobu nejvýnosnější odvětví. Hierarchie dále klesá přes prodejce nábytku, domácích potřeb, kteří sídli již u vstupu do města. Podél městského obvodu, na místě, kde se shromažďují karavany, jsou dílny kovářů, obchodníků s železem a obchodníků, kteří slouží karavanám. Nejdále od města se nacházeli hrnčíři a koželužny. Tyto dílny byly vykázány z města kvůli nepříjemným pachům.
Funduqs – muslimská civilizace byla odjakživa kočovná. Nejen obyčejní lidé, ale i armáda a náboženští poutníci byli pořád na cestách. Nad tím vším stála silná tradice kočovného obchodu, obchodníci cestující proto, aby nakoupili a prodali rozličné zboží. To vedlo k vytvoření jakýchsi ubytoven pro karavany, které jsou v Tunisku známé jako funduqs a které byly rozmístěny v určitých intervalech podél obchodních cest po celém islámském světě. Jejich funkce byla jednoduchá, byly něco jako dnešní motoresty a motely. Zprostředkovávaly ubytování a stravování nejen pro lidi, ale i pro jejich zvířata – velbloudy, koně, osly nebo muly. Nevyzdobená fasádě dominovala obrovská vrata, kterými byli schopni projít naložení velbloudi nebo jiná zvířata. Centrální nádvoří bylo většinou nezastřešené a kolem dokola se nacházely místnosti a sklady. V prvním patře byly obchody a stáje pro zvířata, druhé patro sloužilo k ubytování obchodníků. Funduqs dnes najdete zejména v Houmt Souq, na ostrově Djerba, kde byly tyto stavby předělány na turistické hotely.

Residenční čtvrti
Hammams – další neodmyslitelná součást islámských měst a společnosti, jsou veřejné lázně. Rozeznat se dají podle kouřících komínů. Vstup do lázní je skrz skifa – vstupní brány (popsáno výše), která vede do prostranství, klenuté převlékárny, obklopené širokými lavičkami pokrytými látkou. Odsud se dostanete do řady místností, které začínají bit el-bered – studenou místností, ve které probíhá rituální očista před vstupem do lázně. Další místností je bit el-taieb – horká místnost, mnohem větší a komplikovanější než studená místnost, kde může lázeňský host odpočívat nebo se nechat namasírovat. Poslední místností je bir el-skhun – parná lázeň, kde se hosté potí, před tím než se vrátí zpět do horké místnosti, kde jsou očištěni, namasírováni a natřeni vonnými oleji a krémy.


Bizerta BizertaArchitektura používaná v domácnostech
Tuniské domy se příliš nezměnily po 3 000 let. Typický dar, nebo-li dům s vnitřním dvorkem je typickým islámským obydlím Středního Východu a Středomoří. Hlavním znakem je, jak již bylo řečeno centrální nádvoří, kolem něhož jsou symetricky umístěné pokoje. Bohatší domy měli ještě jedno nádvoří, které sloužilo služebnictvu. Dvůr sloužil jako modifikátor klimatu v horkých a suchých oblastech. Mnoha malými vnějšími okny proudilo dovnitř světlo a čerstvý vzduch. Tento dvůr umožňoval také provozovat různé druhy činností, které byly silnými zdmi ochráněny před sluncem a prachem. Pokoje v tuniských domech jsou více účelové slouží jak pro stolování a spánek, tak pro odpočinek. Funkce interiéru se také mění s denní dobou. Přes den, kdy je velké horko, se používají nejchladnější místnosti a naopak v noci byly ke spánku využívány ohřáté střešní terasy. Další rozdíl mezi islámskými a evropskými domy je v tom, že Muslimové bohatě zdobí jen interiéry, ne exteriéry. Zvenku mají domy pouze hladké zdi a stěny, bez jakýchkoliv okras, což striktně vymezuje hranice mezi veřejným a soukromým životem. Zdobeny jsou pouze dveře, které symbolicky označují důležitost vstupu do domu – citlivý práh mezi veřejným a soukromým životem. Velký důraz kladený na privátnost je patrný i uvnitř domů. Slovo harim, označující ženu, je příbuzné slovu harem – svaté území, které značí místo obývané rodinou. Harem je doménou žen. Manžel obvykle má svůj pokoj mimo tuto oblast. V některých interiérech stojí perforované dřevěné clony, které jsou postaveny před haremem a které se otvírají směrem k přijímací místnosti. To umožňuje ženám pozorovat setkání a zábavu mužů, aniž by byly samy viděny. Nezbytnou součástí bohatších městských domů byly také vnitřní zahrady. Byly většinou nákladně zdobeny krásnými dlaždicemi a bohatě osázeny. Zahradě mnohdy dominovala fontána nebo bazén umístěný uprostřed. I chudší domy měly jakýsi centrální bod – strom či sochu. Také zahrady měly kromě okrasné funkce i několik dalších významů. Voda a rostliny zvlhčovaly vzduch a také ho ochlazovaly. Zahrady měly také velký symbolický význam. Krása zahrad znamenala pro Muslimy přítomnost boha. Uvnitř rozpáleného, prašného a dusného města, za malými dvířky ležela klidná oáza, opravdový ráj rostlin.© 2004 Sopka.cz | Kopírování obsahu pouze se souhlasem Sopka.cz

Vyhledávání:


Chcete vědět o všem, co se děje na Sopce, první?
email  
heslo  
zapamatovat heslo

Nová registrace
Zapomněl jsem heslo
Chci změnit nastavení
Chci zrušit účet

Odkazy


Miele - robotický vysavačPartnerské weby
CK Marco Polo - exotická dovolená snů | pobytové i poznávací zájezdy | zájezdy na míru | dovolená u moře Kvalitní zahradní nábytek www.africke-expedice.cz www.calabria.cz